Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

1.10.2019 – Celovit pregled organizacije prehrane v kuhinjah vzgojno izobraževalnih ustanov in domov – vključno z notranjim nadzorom, normativi in javnim naročanjem

Predavateljica bo na seminarju predstavila kako vzpostaviti in izvajati notranji nadzor v kuhinja in postopek priprave javnih naročil, vključno s kalkulacijami nabave in jedilnikov. Izhajala bo iz primerov dobre prakse.

Kuhinje vzgojno izobraževalnih ustanov in domov imajo kot nosilec živilske dejavnosti ima glavno odgovornost za izdelavo varnih in kakovostnih živil. Kuhinja je tako dolžna vzpostaviti sistem notranjega nadzora, s katerim stalno zagotavlja varnost živil znotraj svoje dejavnosti.

Šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele itd. so javni naročniki, zato morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja pri čemer se upoštevajo normativi za nabavo. Današnja praksa kaže, da javni zavodi naročajo hrano, ki je cenovno ugodna, a dostikrat sporne kakovosti. Pri tem pa priporočila spodbujajo lokalno trajnostno oskrbo s hrano. Kako torej pripraviti ustrezno razpisno besedilo?

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

1. oktober 2019, od 9.00 do 13.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

  • Priporočeni normativi za izračunavanje deležev organizatorjev prehrane in kuhinjskega osebja v različnih vrstah kuhinj.
  • Pravilna razdelitev dela in nalog v kuhinji glede na število in vrsto obrokov.
  • Postopki priprave javnih naročil in vodenje kalkulaciji nabave ter ostalih stroškov v kuhinji.
  • Kalkulacije jedilnikov po priporočenih normativih in smernicah zdravega načina prehranjevanja.
  • Zakonska ureditev dietne prehrane.
  • Spremljajoči programi z dokumentacijo, ki spada k Uredbi o higieni živil (ES) št. 852/2004, katero je potrebno upoštevati.
  • Informacije o nacionalnih projektih povezanih s prehrano, kot so Šolska shema, Zdrava šola, Trajnost in prehrana v vrtcu.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki se ukvarjate z organiziranjem in vodenjem prehrane tako v vrtcih, šolah, domovih in drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje notranjega nadzora, normativov za izračun kuhinjskega osebja ter dietne prehrane, da lahko zagotovimo varno in zdravo prehrano abonentom.

PREDAVATELJICA: Anita Mikša, prof. bio in gos, z nazivom svetnik, zaposlena v OŠ, kot profesorica in organizatorka šolske prehrane z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja večje centralne kuhinje s štirimi razdelilnimi kuhinjami podružničnih šol. Dolgoletna članica tima Zdrave šole, Šolske sheme, Samoevalvacije, Mreže šol in zunanja sodelavka RIC-a pri ocenjevanju NPZ.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 110,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-20 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email