Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

1.10.2020 – WEBINAR: Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Gradbeni odpadki predstavljajo preko 50% vseh nastalih odpadkov. Med gradbene odpadke sodijo vsi odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacij, obnove in odstranitve objekta ter zemeljski izkop.

Na webinarju boste dobili odgovore na vedno aktualno vprašanja kako najprej načrtovati in potem ravnati z gradbenimi odpadki, ob kakšnih pogojih je možna predelava in ponovna uporaba, ter katere izjeme so dovoljene.

Problematiko ravnanja z odpadki bomo obravnavali z vidikov:

  • načrtovanja in gradnje objektov: posamezni načrti (tudi načrt ravnanje z gradbenimi odpadki) morajo biti izdelani zaradi zahtev gradbene zakonodaje. Primer: pri gradnji stanovanjskih in drugih, ne gospodarskih objektov, je načrt ravnanja z gradbenimi odpadki namenjen le zato, da lahko gradnja normalno poteka., pri obratu za reciklažo odpadkov, pa je načrt ravnanja z odpadki glavni tehnološki načrt, kateremu se morajo prilagajati drugi načrti;
  • zbiranja, ponovne rabe, reciklaže ali odlaganja, ki ga moramo upoštevati pri načrtovanju, gradnji in obratovanju objektov za procesiranje odpadkov. V vseh primerih je potrebo ustrezno poskrbeti za gradbene odpadke ( problematične so gradnje ob, ali na vodnih telesih;
  • regulative: predstavili bomo celotno paleto predpisov, ki urejajo ravnanje gradbenimi odpadki  ter razmerja med njimi (Ustava RS, EU direktive in uredbe, zakoni, podzakonski akti, standardi, občinski prostorski načrti, itd.) ter smernice, ki obravnavajo ravnanje z odpadki (BAT, ATV, itd.)

PREDAVATELJ: doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. kem. inž., sodni izvedenec in cenilec, raziskovalec, projektant in pooblaščeni inženir IZS.

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

1. oktober 2020, od 10.00 do 14.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

  • Pregled zakonskih in drugih predpisov (10.00-10.30)
  • Naloge in obveznosti izvajalca in naročnika gradnje (10.30-11.00)
  • Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki (11.00-11.30)
  • Krožno gospodarjenje z viri (11.30-12.00)
  • Predelava gradbenih odpadkov – od okoljevarstvenega dovoljenja do izvedbe in ponovne uporabe (12.00-13.30)
  • Obvezna in priporočljiva dokumentacija, poročanje in hranjenje (13.30-14.00)

WEBINAR JE NAMENJEN vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delate na tem področju, inženirskim firmam, naročnikom, izvajalcem gradnje, investitorjem in njihovim pooblaščencem.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 110,00 EUR (+22% DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-69 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na usposabljanje se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email