Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

1.10.2021 – WEBINAR: Nesreče pri delu in odškodninska odgovornost delodajalca

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sta intenzivno pristopila k uveljavljanju in izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu.

Sodna praksa v zadnjih letih do delodajalcev postaja vse strožja, kar pomeni, da od delodajalcev zahteva vse skrbnejše ravnanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. ZZZS, iz naslova regresnih zahtevkov, zoper delodajalce letno vloži tožbe v višini več sto tisoč evrov. Zato je za delodajalce, z vidika regresnih zahtevkov ZPIZ in ZZZS ključno, da redno izvajajo ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu, da delavce redno usposabljajo za varno in zdravo delo, jih redno napotujejo na zdravstvene preglede, da v primeru nezgode pri delu upoštevajo vse postopke za prijavo take nezgode, saj jih v nasprotnem primeru, v primeru nesreče pri delu ali poklicne bolezni, lahko doletijo zelo hude posledice.

Na webinarju vam bo predavatelj, Elvin Beširević, strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, predstavil sam postopek ter dokumentacijo, ki jo v tem postopku, zahteva zavarovalnica od delodajalcev. Posebej bo izpostavili katere so obveznosti delodajalcev, ki največkrat predstavljajo problem, ker jih ne ali pa neustrezno izpolnjujejo.Predstavil bo tudi pomanjkljivosti v postopku raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji (obrazci ER 8 v rubriki ”opis poškodbe” so praviloma pomanjkljivo izpolnjeni ali celo prazni) s strani služb oziroma odgovornih za varstvo in zdravje pri delu.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

1. oktober 2021, od 9.00 do 11.30 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

  • Pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
  • Pravne podlage za uveljavljanje regresnih zahtevkov
  • Vrste odškodninskih – regresnih zahtevkov (ZZZS, ZPIZ, oškodovanec)
  • Predpostavke odškodninske odgovornosti
  • Postopek uveljavljanja odškodninskih zahtevkov
  • Primeri poškodb pri delu
  • Redni ukrepi delodajalca za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu

Poudarki:

  • Zavod za zdravstveno zavarovanje je upravičen do zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe nastala kot posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je upravičen do zahteve do povrnitve stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je zavarovančeva invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost in zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

Webinar je namenjen odgovornim osebam delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, vodjem kadrovskih služb, odgovornim vodjem del, vodjem proizvodnih obratov, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, odgovornim za zaposlovanje delavcev in vsem,   ki se v praksi dnevno srečujejo s področjem varstva pri delu in želijo nadgraditi svoje praktično znanje.

PREDAVATELJ: Elvin Beširević, strokovnjak za področje varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti. Delal je 10 let na ZVD-Zavodu za varstvo pri delu iz Ljubljane, kjer je večino časa predaval različne tematike s področja varnosti in zdravja pri delu, izdeloval notranje akte kot je Izjava o varnosti z oceno tveganja ter vodil razvojne projekte in objavljal strokovne članke. Trenutno je zaposlen na Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo področje varstva pred požarom.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 98,00 EUR (+22% DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-63. 

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email