Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

1.4.2019 – Upniki v izvršbi in insolvenčnih postopkih – DELAVNICA

 • s prikazom aktualne sodne prakse.

Zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju ( Novela ZIZ-L) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Novela ZFPPIPP-G) prinašajo kar nekaj novosti in rešitev, ki spreminjajo položaj upnikov. Z nekaterimi uredbami EU pa se upnikom odpirajo nove možnosti izterjave in zavarovanja terjatev tudi zoper dolžnike v državah članicah EU.

Na delavnici bomo predstavili z novosti in spremembe:

 • Zakona o izvršbi in zavarovanju: Novela ZIZ-L, ki je pričela veljati 25. marca 2018 (spremembe in dopolnitve na področju neposredne uporabe uredb EU, novo poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, novosti predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – izvršilnega naslova – spremembe pričnejo veljati 25. marca 2019 !, izboljšanje instituta seznama dolžnikovega premoženja, varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine…)
 • Ureditve evropskega izvršilnega naslova (EIN), evropskega plačilnega naloga (EPN) in evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), ki upnikom omogoča izterjavo, uveljavljanje in zavarovanje terjatev zoper dolžnike v državah članicah EU
 • Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kjer je bil z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G precej dopolnjen in spremenjen postopek osebnega stečaja in sicer predvsem v delu odpusta obveznosti stečajnega dolžnika, vse z namenom preprečiti številne zlorabe postopka odpusta. Manjše spremembe srečamo tudi pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj po pravilih ZFPPIPP.

Odgovorili bomo na vprašanja:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in kdaj lahko uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kakšne prednosti ima ta postopek?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Kdaj in kako lahko uporabim institut seznama dolžnikovega premoženja?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Kaj moram storiti po odstopu zadeve pravdnemu sodišču in kako dosežem pospešitev postopka ter čimprejšnji razpis glavne obravnave?
 • Ali lahko v tej fazi postopka zavarujem svojo terjatev in kako to storim?
 • Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek (poenostavljene) prisilne poravnave?
 • Kakšne so posebnosti postopka poenostavljene prisilne poravnave in kakšne posledice ima za upnika in njegovo terjatev?
 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja nad podjetnikom, potrošnikom?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj stranke?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako pa naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel stečajni postopek nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.
 • Kako lahko upnik v postopku osebnega stečaja doseže, da dolžniku njegove obveznosti ne bodo odpuščene?

TERMIN in KRAJ DELAVNICE

1. april 2019, od 9.00 do 13.00 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

 PROGRAM

 • Prikaz izvršilnega postopka s predstavitvijo novosti iz novele ZIZ-L in aktualnih vprašanj izvršbe:
  • Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in pravnomočen sklep o izvršbi kot izvršilni naslov;
  • (Pravilna) dopolnitev tožbe v primeru razveljavitve sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v primeru dolžnikovega ugovora;
  • Novosti in spremembe predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova;
  • Seznam dolžnikovega premoženja in novost: informativni seznam dolžnikovega premoženja;
  • Spremembe in dopolnitve izvršbe na nepremičnine.
 • Evropski izvršilni naslov (EIN) in evropski plačilni nalog (EPN)
  • Praktičen prikaz ureditve in možnosti za uporabo EIN in EPN
 • Zavarovanje terjatev z evropskim nalogom za zamrznitev bančnih računov (ENZBR)
  • Prikaz ureditve ENZBR in praktičen prikaz primerov uporabe ENZBR.
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –nekatera aktualna vprašanja
  • Prijava terjatev v postopkih zaradi insolventnosti in nadaljevanje izvršilnega postopka – pravdnega postopka;
  • Vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilne postopke;
  • Spremembe in dopolnitve postopka odpusta obveznosti ter (upnikov) ugovor zoper odpust obveznosti;
  • Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka zaradi insolventnosti, s posebnostmi v primeru terjatev zoper dolžnika v postopku osebnega stečaja, prisilne poravnave.

 UDELEŽENCI BOSTE V GRADIVU PREJELI TUDI:

 • vzorec predloga iz izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili,
 • vzorec dopisa za poizvedbe – s strokovnimi pojasnili,
 • članke avtorice Dide Volk: Upnikov umik predloga za izvršbo; Izterjava terjatev v postopku osebnega stečaja; Uveljavljanje terjatev po začetku postopka zaradi insolventnosti.

 DELAVNICA JE NAMENJENA računovodjem/knjigovodjem, finančnikom, komercialistom, finančnim in davčnim svetovalcem, poslovnim sekretarjem, zaposlenim v finančno-računovodskih službah ter  vsem, ki ste zadolženi za zapiranje odprtih terjatev.

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev. 

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena delavnice je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-41 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email