Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

1.4.2020 – Notranja kontrola

Zakaj so sploh potrebne notranje kontrole ter kako jih izvajati?

Notranje kontrole poslovanja so med drugim namenjene preprečevanju nezakonitega poslovanja, obvladovanju davčnih in drugih tveganj in skrbi,  da se upoštevajo davčne olajšave in oprostitev, ki nam jih država z zakonodajo omogoča, ter da se državi odvede le toliko dajatev kot je predpisanih.

Nekaj praktičnih primerov najpogostejšega kontrolinga:

  • KADRI: Zastavljen plan dela – dejanska izvedba dela (dnevno/tedensko/mesečno/letno)
  • FINANCE: Valuta plačil kupcev – dejanski datum plačila kupcev
  • RAČUNOVODSTVO: Zakonsko postavljeni roki za oddajo poročil – dejanska kontrola pravočasnosti oddajanja poročil, upoštevanje načela SPROTNOSTI, PRAVOČASNOSTI
  • DAVKI: Pravilnost odbitka vstopnega DDV – zakonska določba glede odbitka DDV-ja
  • PRODAJA: Izstavljeni predračuni – dejanska realizacija predračunov, dobava blaga/opravljene storitve – odprte dobavnice/delovni nalogi – izstavljeni računi

Kontrole se morajo izvajati na celotni ravni v organizaciji in v njenih delih. To pomeni, da je treba nadzirati in kontrolirati celotno poslovanje in notranje dele, torej zaposlene, procese v proizvodnji, nabavi, prodaji, finance, računovodstvo, davčno področje in tudi  vodstveni kader.

Na seminarju bomo posebej izpostavili učinkovitost notranjih kontrol z vidika ZAKAJ in KAKO organizirati in  izvajati ter sproti spremljati in ugotavlja vzroke odstopanj in jih tudi odpravljati.

Na seminarju boste prejeli tudi vzorce najpogostejših obrazcev, vprašalnikov in razpredelnic, ki se jih v kontrolingu uporablja.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

1. april 2020, 10:00 do 13:30 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

  • Kaj pomeni kontroling poslovanja?
  • Kdo izvaja kontroling poslovanja
  • Zakaj izvajati kontroling poslovanja?
  • Kako v praksi izvajati kontroling poslovanja?
  • Ali obstajajo tehnološke rešitev za izvedbo kontrolinga poslovanja?

SEMINAR JE NAMENJEN direktorjem, podjetnikom, kadrovskim in drugim vodjem, računovodjem, knjigovodjem, finančnikom in ostalim strokovnim sodelavcem na področju računovodstva in financ v zasebnem in javnem sektorju.

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomistka in davčna svetovalka. Specializirala se je za področje davkov (davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitve fizičnih oseb) in računovodstva pravnih oseb in podjetnikov. Leta 2003 je pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA. Je članica komisije za potrjevanje NPK knjigovodja/računovodja in višješolska predavateljica za DAVKE in RAČUNOVODSTVO.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 130,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-30 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email