Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

10.10.2019 – E-hramba in ukrepi za zagotovitev varstva osebnih podatkov

Ali izvajate obvezne tehnične in organizacijske ukrepe za delovanje v skladu z GDPR tudi na področju e-hrambe?

Glede na Uredbo o varstvu podatkov (GDPR) moramo ustrezno posodobiti:

 • smernice glede zaščite podatkov,
 • evidenco dejavnosti obdelave,
 • politiko informacijske varnosti,
 • protokole postopkov glede:
  • uresničevanja pravic posameznika (pravice do izbrisa, do omejitve obdelave, do prenosljivosti podatkov)
  • ravnanja v primerih kršitev varnosti (odgovornosti in obveščanje).

S sistemsko uvedbo e-računov je elektronska hramba dokumentov postala sestavni del vsakodnevnega sodobnega poslovanja organizacij, GDPR pa na področju varstva osebnih podatkov posega tudi v ta del poslovanja.

Na seminarju bodo  povzete potrebe, težave in izzivi organizacij pri uvedbi in uporabi dolgoročne e-hrambe ter kako jih je smiselno reševati v praksi. Skozi primerjavo zakonodaje bodo predstavljene obveznosti, ki veljajo za različne vrste organizacij, tudi z vidika varstva osebnih podatkov. Za posamezne sklope dokumentov vam bomo prikazali, kakšen je najkrajši rok hranjenja z vidika davkov in kakšne so posledice, če arhiva nimate ali pa je nepopoln.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

10. oktober 2019, od 10.00 do 13.15 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

 • Zakonska podlaga za hrambo dokumentacije z vidika:
  • GDPR
  • ZEPEP
  • ZVDAGA-A
  • ZDDV-1
 • E-hramba in e-poslovanje organizacij
  • Kako e-hramba rešuje težave podjetij
  • Razlike med verodostojno e-hrambo in preostalimi vrstami e-hrambe
 • Dokumentacijski krog
  • Zajem dokumentov
  • Hramba in uporaba dokumentov
  • Pretvorba hranjenih dokumentov
  • Uničenje in odbiranje
  • Zagotavljanje verodostojnosti (digitalni podpis, časovni žig, revizijska sled)
 • E-račun in e-arhiv
  • Obveznosti pri hrambi izdanih in prejetih
  • Skeniranje
  • e-računi
  • Hramba spremljajočih dokumentov (dobavnice)
  • Pojasnila FURS-a
  • Stališče Arhiva RS
  • Pojasnila/smernice Informacijskega pooblaščenca
 • Koraki pri uvedbi e-hrambe
  • Pogosta vprašanja pri uvedbi
  • Kako zagotoviti varstvo osebnih podatkov po GDPR
  • Dobra praksa
  • Notranja pravila in protokoli
  • Klasifikacijski in signirni načrt
  • Nadzor dostopa
 • Razprava in odgovori na vprašanja

SEMINAR JE NAMENJEN računovodjem, finančnikom, notranjim revizorjem, vodjem služb ter upravljavcem dokumentarnega in arhivskega gradiva v zasebnem in javnem sektorju.

PREDAVATELJ: Dr. Rok Bojanc, zaposlen kot vodja področja v podjetju ZZI d.o.o.. Deluje na področju elektronskega poslovanja in informacijske varnosti. Na IT-področju si je izkušnje je pridobival na različnih področjih kot predavatelj, sistemski inženir, arhitekt in vodja projektov. Aktivno sodeluje v slovenskem Nacionalnem forumu za eRačun, je avtor in soavtor več znanstvenih člankov, priročnikov in knjig s področja informacijske varnosti, elektronskega poslovanja, elektronske hrambe, računalniških omrežij in strežniških sistemov.

Je docent na Univerzi na Primorskem ter Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, poleg tega redno predava na konferencah in seminarjih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-17 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email