Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

10.-14.5.2021 – PAKET PETIH WEBINARJEV: On-line šola o DDV – POGLOBLJENA – vključno z novostmi v letu 2021

Vsi vemo, da obračunavanje DDV ni enostavno. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili sklop petih webinarjev, na katerih vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, odbijanju vstopnega davka ipd. Obravnavali bomo zahtevnejše primere iz prakse.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obdavčitve z DDV.

Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV in Zakona o DDV, ki jih bomo začeli uporabljati s 1. 7. 2021.

Poglobljena šola o DDV je zasnovana na reševanju konkretnih primerov iz prakse, ki jih bodo udeleženci reševali sami s pomočjo predavateljice.

TERMINI in KRAJ WEBINARJEV

10. do 14. maj 2021, vsakič od 10.00 do 12.00 v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM 

 • Opravljanje storitev
  • Uporaba pravil glede kraja obdavčitve storitev (splošno pravilo in posebna pravila – konkretni zgledi),
  • posebnosti pri obdavčitvi kotizacij za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitev, storitev, povezanih z nepremičninami ipd.,
  • nova posebna ureditev od 1. 7. 2021 dalje za storitve, ki se opravljajo končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU,
  • pasti pri obdavčitvi po 76.a členu ZDDV-1 (gradbene storitve, zamuda pri samobdavčitvi ipd.),
  • kdaj uporabimo posebno nižjo stopnjo 5 % za elektronsko opravljene storitve.
 • Transakcije z blagom
  • Posebnosti pri spletni prodaji blaga na daljavo fizičnim osebam (meja 35.000 evrov),
  • spremembe evropske direktive o DDV in Zakona o DDV s 1. 7. 2021 pri obdavčitvi spletne prodaje (nov prag 10.000 evrov in nova posebna ureditev),
  • nova posebna ureditev za prodajo blaga preko elektronskih vmesnikov, kot je platforma, portal ipd.
  • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri pridobitvi blaga znotraj EU,
  • izvoz in uvoz blaga iz tretjih držav,
  • ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,
  • posebnosti pri dobavi blaga z montažo,
  • kako so obdavčeni pravi in kako nepravi tristranski posli (konkretni zgledi).
 • Transakcije z nepremičninami
  • Posebnosti pri prodaji nepremičnin (kateri davek obračunamo ob prodaji – DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj pri prodaji nepremičnine uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1 – opcijska obdavčitev z vidika DDV),
  • uporaba nižje stopnje DDV pri gradbenih storitvah,
  • kdaj moramo narediti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
  • dajanje nepremičnin v najem ali v uporabo (opcijska obdavčitev najemnine z vidika DDV, posebnosti v zvezi z obratovalnimi stroški, upravljanje nepremičnin).
 • Obračun DDV, nastanek obveznosti, odbitek DDV, klavzule, evidence…
  • Novosti pri predlaganju obračuna DDV (ukinitev obrazca DDV-O s 1. 7. 2021),
  • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah, izdajanju kuponov… (samoobdavčitev),
  • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci (kdaj postanejo atipični zavezanci),
  • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
  • delna pravica do odbitka DDV (kdaj uporabimo odbitni delež in kdaj ločeno knjigovodstvo),
  • pravilna uporaba klavzul na računih na konkretnih zgledih,
  • posebne ureditve (mali davčni zavezanci in kmetje, potovalne agencije, rabljeno blago…),
  • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini,
  • kdaj lahko izvedemo vračilo DDV, plačanega v tujini,
  • kam vpišemo zahtevnejše transakcije v knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu ter
  • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

KOMU SO WEBINARJI NAMENJENI?

Webinarji so namenjeni vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, izstavljanjem računov, sestavljanjem pogodb ipd. in bi se radi seznanili tudi z novostmi. Primerni so za udeležence iz gospodarskih družb in javnega sektorja ter samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena paketa 5 webinarjev je 379,00 EUR (+ 22 % DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-55 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email