Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

10.6.2020 – WEBINAR: NAJEMNA RAZMERJA – novosti po razglasitvi pandemije in sprejetju antikoronske zakonodaje

Pandemija in sprejeta antikoronska zakonodaja nedvomno vplivata na izvajanje najemnih pogodb, tako glede stanovanj, kot tudi glede poslovnih prostorov, kjer problematika najemnih razmerij odpira še druga vprašanja. Področje najema stanovanja (podrobno) ureja Stanovanjski zakon (SZ-1), najemna razmerja poslovnih prostorov (manj podrobno kot SZ-1) pa Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) iz leta 1974 (!).

Vse najemne pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki in posledično veljajo vsi pogodbeni dogovori, kot so zapisani v najemni pogodbi, četudi pogodbeni stranki (najemodajalec in najemnik) skoraj zagotovo nista predvideli situacije, kot jo imamo sedaj in v zvezi s tem možnosti odpovedi najemne pogodbe. Zato postanejo pomembna vprašanja ali in kdaj se lahko pogodbenika sklicujeta na spremenjene okoliščine v zvezi z višjo silo. Pri poslovnih prostorih je še posebej pomembno kakšna so pričakovanja najemnika v zvezi z vprašanjem ali želi nadaljevati z opravljanjem dejavnosti ali ne in posledično kakšne možnosti ima v zvezi z razvezo pogodbe oziroma z znižanjem najemnine.

Zato se sedaj tako najemodajalcu, kot najemniku postavljajo mnoga nova vprašanja:

  • najemodajalec stanovanja, ki mu najemnik preneha plačevati najemnino, se sprašuje ali ima pravico pogodbo odpovedati iz krivdnega razloga neplačevanja najemnine;
  • najemnik stanovanja pa se sprašuje ali lahko v konkretnem primeru, ko zaradi izgube dohodka ne zmore več plačevati najemnine, uveljavlja ugovor iz 112. člena SZ-1, da krivdni razlog ni nastal po njegovi krivdi;
  • ali so najemniki neprofitnih stanovanj dolžni v zakonskem roku 30 dni po razglasitvi epidemije sprožiti postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine in postopek za uveljavljanje izredne pomoči pri uporabi stanovanja;
  • kakšen je položaj najemnika poslovnega prostora, ki zaradi ukrepov vlade ni mogel v najetih poslovnih prostorih opravljati dejavnosti;
  • kdaj je mogoče v zvezi z najemno pogodbo za poslovne prostore uporabiti institut spremenjenih okoliščin iz 112. do 115. člena Obligacijskega zakonika;
  • ali se mogoče sklicevati na spremenjene okoliščine zunaj sodnega postopka ali je obvezno sodno varstvo;
  • ali najemnik, ki je ugotovil, da ne bo več opravljal svoje dejavnosti, z vložitvijo tožbe  na podlagi spremenjenih okoliščin lahko doseže razvezo najemne pogodbe;
  • kako je z obveznostjo najemnika, da plačuje najemnino tudi za čas, ko poslovnega prostora zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, ni mogel uporabljati oziroma ga lahko uporablja le omejeno;
  • ali ima najemnik poslovnega prostora pravico znižati najemnino tudi izvensodno;
  • kako je v konkretnem primeru epidemije uporabno pravilo iz 617. člena Obligacijskega zakonika, kjer breme višje sile nosi najemodajalec in lahko najemnik odstopi od pogodbe ali pa vztraja pri pogodbi in zahteva znižanje najemnine.

Navedena vprašanja bodo predmet obravnave na webinarju. Vsa dodatna vprašanja boste lahko predavateljici zastavljali tekom webinarja.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

10. junij 2020, od 10.00 do 12.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

SEMINAR JE NAMENJEN računovodjem, finančnikom, odvetnikom, finančnim in davčnim svetovalcem ter zaposlenim v finančno-računovodskih službah. 

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 59,00 EUR (+ 22% DDV).

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-44 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email