Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

11.12.2019 – Božičnica, trinajsta plača, darila, bonitete… in potni stroški (aktualno in novosti v letu 2020)

Radi bi nagradili vaše zaposlene pred novim letom, pa ne veste, kako bi plačali čim manj davkov… Kako je obdavčena božičnica, trinajsta plača, udeležba v dobičku? Kdaj se darilo delavcu obravnava kot boniteta? Tudi pri obračunu in izplačilu povračil stroškov za službena potovanja obstaja kar nekaj dilem. Ali smo varni pri davčnem pregledu? Kaj se zgodi, če potni nalog nima vseh obveznih sestavin?

Na seminarju bomo predstavili tudi določbe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve z dohodnino v letu 2020.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja bonitet, nagrad, daril, trinajste plače, potnih stroškov ipd.

Poudarek bo na reševanju primerov iz prakse.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

11. december 2019, od 9.00 do 14.15 (6 šolskih ur), dva odmora (30 in 15 minut), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Bonitete
  • Kaj je boniteta in kako se obdavči?
  • Kaj se ne šteje za boniteto?
  • Kdaj so bonitete davčno priznani odhodki?
  • Kako obračunavamo boniteto pri uporabi osebnega vozila za privatne namene?
  • Posebnosti pri boniteti pri nastanitvi delavca.
  • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne.
  • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev?
  • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete.
  • Kako obračunavamo boniteto pri zavarovalnih premijah in podobnih plačilih.
  • Darila, ki jih zagotovi delodajalec.
  • Pravica delojemalcev do nakupa delnic.
 • Različna izplačila ob novem letu
  • Posebnosti pri udeležbi delavcev pri dobičku.
  • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve v letu 2020.
  • Kako je obdavčena božičnica ali trinajsta plača?
  • Ali lahko izplačamo delavcem dodaten regres za prehrano?
  • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem…. (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…).
 • Potni nalogi
  • Kakšne posledice nosi delodajalec, če nalog za službeno potovanje ni izdan upravičeno in so tudi povračila stroškov delno ali v celoti izplačana neupravičeno?
  • Način izpolnitve potnega naloga.
  • Kolektivne pogodbe kot pravna podlaga za izplačevanje potnih stroškov.
  • Kdo izplačuje potne stroške skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja?
  • Kdaj in kako uporabljamo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino (po davčni uredbi ali uredbi za tujino)?
  • Povračila stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino…).
  • Vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških.
  • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov.
  • Način izpolnitve obračuna potnih stroškov.
  • V kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice?
  • Davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete za privatna vozila.
  • Kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj)?

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki obračunavate bonitete, kontrolirate ali izplačujete potne stroške, del plače za poslovno uspešnost, darila in nagrade delavcem ter se nasploh ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah in za samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena usposabljanja je 138,00 EUR (+ 22 % DDV). V ceno je vključeno gradivo, napitki in pogostitev v času usposabljanja. Pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije vam nudimo 10 % popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, številka računa: SI56 0202 4001 8530 936, sklic: 2019-56 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.
Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email