Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

12.5.2020 – Informacijska varnost in preprečevanje računalniških zlorab

Vsako podjetje ali organizacija mora poskrbeti za ustrezno, varno in dolgoročno hrambo tiskanega in digitalnega gradiva (računi, pogodbe, klasična in e-pošta, kadrovska, računovodska dokumentacija …), pri tem pa upoštevati:

 • Zakon o informacijski varnosti,
 • Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev,
 • Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR),
 • Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi.

Strokovnjak za informacijsko varnost, dr. Rok Bojanc, vam bo na seminarju podal praktične usmeritve o:

 • grožnjah in nevarnostih za informacijske sisteme ter možnih posledicah,
 • načrtovanju varnostnih ukrepov in ukrepanju ob incidentih ter
 • upoštevanju omejitev, ki jih nalagajo predpisi.

Količina podatkov in informacij, tudi zaupnega značaja, ki se kopičijo v informacijskih sistemih postaja vedno večja, njihovo varovanje pa vedno bolj zahtevno z organizacijskega, etičnega in tudi zakonskega vidika. Varovanje informacijskih sistemov, spričo naraščajočega spletnega kriminala in širjenjem virusnih napadov, postaja tudi del poslovnih strategij, ob upoštevanju zakonskih omejitev npr. Enotnih tehnoloških zahtev za elektronsko hrambo gradiva v digitalni obliki in predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Področje informacijske varnosti v zadnjih letih tako postaja vedno večji izziv, potreba po aktivni in neprekinjeni skrbi za varovanje informacijskih sistemov pa tako rekoč zahteva. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da je človeški faktor najšibkejši člen v verigi zagotavljanja informacijske varnosti.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

12. maj 2020, od 10.00 do 13.30 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

 • Preventivni in korektivni ukrepi – načrtovanje in možnosti
  • Organiziranje in dokumentiranje sistemov informacijske varnosti
  • Standardi in dobre prakse
  • Pregled in preverjanje informacijskih virov
  • Upravljanje dostopov do informacijskega sistema
 • Razprava in odgovori na vprašanja
 • Omejitve glede na zakonske in druge predpise
 • Varnostna tvegana in primeri
  • Upravljanje varnostnih dogodkov
  • Pravilno ukrepanje v primeru vdorov v informacijski sistem
  • Zaščita pred virusi
  • Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja
 • Varnost pri e-arhiviranju
  • Enotne tehnološke zahteve in standardi glede strojne in programske opreme za zajem in e-hrambo
  • informacijska infrastruktura za e-hrambo
  • nosilci in oblike zapisov za dolgoročno hrambo
   • zajem in pretvorba gradiva v fizični obliki
   • zajem, pretvorba in hramba gradiva v digitalni obliki

SEMINAR JE NAMENJEN odgovornim za informacijsko varnost, upravljavcem dokumentarnega in arhivskega gradiva, vodilnim in vodstvenim sodelavcem v zasebnem in javnem sektorju.

PREDAVATELJ: Rok Bojanc je zaposlen v podjetju ZZI, d. o. o. Že več kot 20 let deluje na področju elektronskega poslovanja, informacijske varnosti in standardizacije poslovanja. V SRIP Pametna mesta in skupnosti vodi horizontalo Digitalna transformacija, aktivno sodeluje v Nacionalnem forumu za eRačun. Je avtor in soavtor več znanstvenih člankov, knjig in priročnikov s področij elektronskega poslovanja, elektronske hrambe, informacijske varnosti, računalniških omrežij in strežniških sistemov. Ima pridobljen certifikat CIS Information Security Manager. Je docent na Univerzi na Primorskem in Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, poleg tega redno predava na konferencah in seminarjih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-22 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email