Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

12.6.2018 – GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in varstvo osebnih podatkov v računovodstvu

25. maja 2018 se je začela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in na ravni celotne EU zaostrila pravila na področju varstva osebnih podatkov, na nacionalni ravni pa nadomestila trenutno veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

GDPR prinaša spremembe tudi v manjša podjetja, saj sedaj veljavni ZVOP-1 velik del obveznosti nalaga le podjetjem z večjim številom zaposlenih, ki so zato na uveljavitev GDPR bolj pripravljena. Po 25. maju 2018 pa bodo obveznosti manjših in večjih podjetjih na področju varstva osebnih podatkov v večji meri izenačene.

Na seminarju vam bomo prestavili kje vse GDPR posega na področje računovodstva.

Izvedeli boste:

 • kaj morate na področju osebnih podatkov nujno urediti do 25. maja 2018, da zmanjšate neskladnost s predpisi (ZVOP-1, GDPR, Zakon o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva)
 • kaj morate vedeti o varstvu osebnih podatkov, če:
  • obračunavate plače,
  • obračunavate avtorske honorarje, podjemne pogodbe, pogodbe za poslovodenje, prokuro, za začasno in občasno delo upokojencev,
  • uporabljate napotnice študentskih servisov ali
  • imate sklenjene učne pogodbe s šolo (izobraževalno inštitucijo) za vajence, dijake in študente na obvezni praksi itd.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

12. junij 2018, 10:00 do 13:30 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Osnovni pojmi
  • Osebni podatki
  • Obdelava
  • Upravljalec
  • Obdelovalec
  • Drugi koristni pojmi
 • Temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • Sorazmernost obdelave osebnih podatkov
 • Pogoji obdelovanja osebnih podatkov v zasebnem sektorju
 • Pregled določb za obdelovanje osebnih podatkov v računovodstvu
 • Vzorec privolitve za uporabo GSM številke
 • Ocena učinka tveganja
 • Dopolnitve pogodbe o vodenju računovodstva
 • Kontroling glede varstva osebnih podatkov
 • Kodeks ravnanja z osebnimi podatki za mikro majhna in srednje velika podjetja
 • Koristni členi iz davčnih predpisov glede obveznih evidenc
 • Zanimiv primer iz dosedanje sodne prakse

SEMINAR JE NAMENJEN vodjem računovodskih in finančnih služb, računovodjem, knjigovodjem, finančnikom in ostalim strokovnim sodelavcem na področju računovodstva in financ v zasebnem in javnem sektorju.

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomistka in davčna svetovalka. Specializirala se je za področje davkov (davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitve fizičnih oseb) in računovodstva pravnih oseb in podjetnikov. Leta 2003 je pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA. Je članica komisije za potrjevanje NPK knjigovodja/računovodja in višješolska predavateljica za DAVKE in RAČUNOVODSTVO.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 120,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-70 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email