Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

13.3.2020 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju, vključno z novostmi pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020

S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov. Tako smo v letu 2020 z novo uredbo ponovno dobili tri različne višine dnevnic. Dnevnice po posameznih državah oz. mestih so se povečale. Z namenom, da uskladite izplačevanje potnih stroškov z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.

V praksi se pojavlja precej vprašanj tudi na področju ostalih povračil stroškov v zvezi z delom, kot so nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju, poleg tega pa predstavlja tudi najpogostejše dileme in napake ter ponuja praktične rešitve. Na seminarju vas bomo opozorili tudi na posebnosti pri obračunavanju dnevnic v javnem sektorju na podlagi razlag kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v negospodarstvu.

Poudarek bo na praktičnih primerih.

TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA

13. marec 2020, od 9.00 do 13.15 (5 šolskih ur), na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 

 • Kakšne novosti je prinesla nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020 in kakšne novosti nas čakajo v letu 2021,
 • pravne podlage za izplačevanje stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (kolektivne pogodbe),
 • višina povračil stroškov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ,
 • kakšna je neobdavčena višina povračil stroškov po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • nadomestila za prehrano med delom,
 • stroški prevoza na delo,
 • povračila stroškov na službenem potovanju, vključno z načinom obračunavanja dnevnic na podlagi razlag kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,
 • povračila stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino…),
 • način izpolnitve potnega naloga, obračuna potnih stroškov in evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj) – konkretni primeri,
 • uporaba službenih avtomobilov v organih državne uprave za službene in privatne namene,
 • kdaj pripada zaposlenemu terenski dodatek,
 • kdaj izplačamo nadomestilo za ločeno življenje,
 • jubilejne nagrade,
 • različne vrste odpravnin,
 • solidarnostna pomoč,
 • plačila vajencem, dijakom in študentom, vključno s povračili stroškov,
 • posebnosti pri poročanju o povračilih stroškov na obrazcih REK in
 • aktualna pojasnila z obravnavanega področja.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki imate v javnem sektorju pri svojem delu opravka z izplačevanjem povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov zaposlenim in želite biti seznanjeni z novostmi.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-12 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email