Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

13.5.2019 – Varstvo zaupnosti in konkurence v postopkih javnega naročanja

Zagotovitev konkurence med ponudniki se pojavlja kot eden poglavitnih ciljev urejanja javnih naročil. Država mora na trgu vzpostaviti takšna razmerja, da bo s pomočjo delovanja konkurence lahko uresničevala zastavljene cilje javnih naročil in zagotavljala spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja. Zagotavljanje konkurence v postopkih javnih naročil ne poudarja le racionalne porabe naročnikovih sredstev, temveč ima vrsto pozitivnih učinkov: prihranek pri izdatkih, konkurenčni učinek, ki sili domača podjetja k znižanju cen v konkurenci s tujimi podjetji, učinek prestrukturiranja ponudnikov, prihranke za zasebne kupce in krepitev medsebojne konkurenčne sposobnosti.

Zakaj udeležba na seminarju?

Pridobili boste vpogled v zakonske osnove varovanja konkurence in povezave le teh s pravili oddaje javnih naročil. Predstavljeni bodo problemi, ki se navezujejo na varovanje konkurence v postopkih javnega naročanja tako pri naročniku kot tudi pri ponudnikov. Predavatelj bo teorijo preko primerov prelil v prakso. Tako boste dobili natančne odgovore na zelo specifična vprašanja pri oddaji javnih naročil, ki se vežejo na varovanje konkurence.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

13. maj 2019, od 9.00 do 13.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana. 

PROGRAM:

 • Problematika zaupnosti podatkov in varstvo konkurence pri javnem naročanju
  • Izključitveni razlogi in ESDP listina
  • Pogoji za sodelovanje in dokazila
  • Formalna nepopolnost ponudbe
  • Varstvo osebnih podatkov v postopkih JN
  • Varovanje ponudbene dokumentacije v postopkih JN
  • Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika
 • Varovanje konkurence v postopku javnega naročanja pri naročniku
  • Odločanje o izvedbi postopka JN
  • Upoštevanje načel javnega naročanja (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, sorazmernosti, gospodarnosti..itd)
  • Oblikovanje pogojev in meril v razpisni dokumentaciji
  • Varovanje konkurence med postopkom oddaje JN
 • Varovanje konkurence v postopku javnega naročanja pri ponudniku
  • Kako naročnik prepozna omejevalna ravnanja v postopkih oddaje javnih naročil
  • Kdaj po ZJN-3 izločiti ponudnika zaradi pravil varstva konkurence
   • Skupna ponudba – konzorcijsko sodelovanje
   • Ponudniki in podizvajalci
   • Nastopanje podjetij v več ponudbah
   • Kdaj gre za zlorabo prevladujočega položaja?
   • Pristojnosti Državne revizijske komisije in Agencije za varstvo konkurence
   • Vloga naročnika in konkurenčno pravna vprašanja v postopkih javnega naročanja
 • Predstavitev praktičnih primerov omejevanja konkurence v postopkih JN

SEMINAR JE NAMENJEN vsem strokovnjakom, ki se ukvarjate s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopate v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-248. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email