Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

14.2.2018 – Zaključni račun 2017

Na seminarju bo Biserka Šubelj, davčna svetovalka, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa:  obnovili boste spremembe v obračunavanju davkov in prispevkov, ki vplivajo tudi na zaključni račun.

Poudarek bo na postavkah in elementih zaključnega računa, ugotovitvi in razporeditvi poslovnega izida.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

14. februar 2018, od 10.00 do 13.00 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

  • Na kaj morate paziti, ko zaključujete leto 2017
  • Kratkoročne časovne razmejitve – računovodski in davčni vidik
  • Oblikovanje rezervacije – računovodski in davčni vidik
  • Inventura – vprašanja in dileme glede inventure in inventurne dokumentacije – davčni in računovodski vidik
  • Dokumentacija glede odpisov terjatev in zalog  – računovodski in davčni vidik
  • Boniteta podjetja –  vpliv računovodskih izkazov na izračun bonitete podjetja
  • Hramba poslovne in računovodske dokumentacije (elektronsko ali v tiskani obliki);  čas hranjenja poslovne in računovodske dokumentacije
  • Odgovornost računovodje za poslovne izkaze in posli kompiliranja računovodskih izkazov
  • Davčne olajšave za leto 2017
  • Razprava in odgovori na vprašanje

SEMINAR JE NAMENJEN računovodjem zasebnega in javnega sektorja, društev, računovodjem v računovodskih servisih in drugih računovodskih službah, ki vodijo skupno računovodstvo za več pravnih oseb ter vsem, ki so odgovorni za poslovanje.

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka, z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je tudi višješolska predavateljica za davke in računovodstvo ter avtorica številnih priročnikov in uspešna predavateljica.  V letu 2012 je pridobila naziv potrjena članica v komisiji za potrjevanje poklicne kvalifikacije za računovodja/knjigovodja. Njena predavanja so po ocenah udeležencev dinamična, kratka in jedrnata ter zelo praktična.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 120,00 EUR (+ DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-18 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.