Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.3.2018 – Novosti na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

POZOR: Seminar smo, zaradi neodložljivih obveznosti predavatelja, prestavili s 14. marca na 27. marca 2018 od 9.00 do 13.00 ure.
Sprejeta je bila Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Najnovejša sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito posega v postopek in spreminja predvsem področja, ki se vežejo na informatizacijo postopkov pravnega varstva, sistem vlaganja revizijskih zahtevkov predvsem plačilo taks, zagotavljanje enotnosti odločanja, uvedba javno naročniškega sveta in učinkovitosti pravnih sredstev po končanem revizijskem postopku, s čimer je predvsem mišljena odškodnina oziroma razveljavitev pogodbe.

Z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) je bil, leta 2011, v naš pravni red prenesen poglaviten del Direktive Evropskega parlamenta glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil in glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil. ZPVPJN je bil leta 2013 prvič spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katerim se je povečala učinkovitost javnega naročanja na način, da se odpravi ugotavljanje in odprava nepravilnosti, ki glede na predmet naročanja in postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca niso bistvene ter na račun katerih osebe, zainteresirane za dodelitev javnega naročila, niso oziroma ne bi mogle biti oškodovane.

Na seminarju bo predavatelj, mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, predstavil postopek, vključno z novostmi, ter na primeru predstavil simulacijo postopka.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

27. marec 2018, od 9.00 do 13.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

  • Priprava odločitve o oddaji javnega naročila
  • Vpogledi v dokumentacijo in zaupnost javnega naročanja
  • Podlage in načela pravnega varstva
  • Postopek pri ponudniku
  • Postopek pri naročniku
  • Postopek pri Dkom
  • Ničnost in izpodbojnost pogodb
  • Razveljavitev pogodbe o javne naročanju
  • Odškodninska obveznost
  • Delavnica — simulacija primera

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 134,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-4. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.