Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

16.10.2019 – INCOTERMS 2010 v praksi

V praksi prihaja do sporov zaradi neusklajenosti med določili prodajne in prevozne pogodbe. Ti so posledica neupoštevanja logističnih vidikov pri uporabi klavzul Incoterms 2010.

Za izognitev zapletom je nujno, da komercialisti dobro poznajo vsebino prevozne pogodbe.

Na praktičnem seminarju boste dobili vpogled v skrite pasti, najpogostejše napake in nesporazume pri sklepanju in izvajanju mednarodne prodajne in prevozne pogodbe v praksi in dobili odgovore, na pereča vprašanja, ki se v zvezi s transportom blaga v praksi zastavljajo komercialistom ob uporabi posameznih klavzul Incoterms 2010, npr.:

 • Kako prodajno pogodbo optimalno uskladiti s prevozno in zavarovalno pogodbo?
 • Kako se izogniti plačilu nepotrebnih prevoznih stroškov (stojnina, terminalski manipulativni stroški, dvojni stroški razkladanja)?
 • Kako zavarovati tveganja med prevozom blaga?

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

16. oktober 2019, od 9.00 do 14.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM SEMINARJA:

 • Incoterms 2010 in prevozna pogodba
 • trgovinske vs. prevozne klavzule
 • obveznosti prodajalca in kupca v zvezi z dobavo blaga in prevzemom dobave
 • obveznosti prodajalca in kupca v zvezi s sklenitvijo prevozne pogodbe
  • pogoji prevozne pogodbe – na kaj paziti pri pogojih prevoznikov?
  • »skriti« prevozni stroški – kako se jim izogniti?
  • pomen pravilne prevozne listine za izpeljavo posla
 • Incoterms 2010 in transportno zavarovanje
 • obveznosti prodajalca in kupca v zvezi s sklenitvijo transportnega zavarovanja – kdo ima zavarovalni interes?
 • pred katerimi riziki se ščitita prodajalec in kupec?
 • kaj vpliva na obseg zavarovalnega kritja?
  • Institute Cargo Clauses – LMA/IUA; Institute War Clauses – LMA/IUA; Institute War Clauses – LMA/IUA
 • 11 klavzul Incoterms 2010 – Najnovejše usmeritve ICC za pereča vprašanja v praksi
 • Interaktivna predstavitev vseh 11 klavzul Incoterms 2010, skozi odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki se v zvezi s transportom blaga v praksi zastavljajo komercialistom ob uporabi posameznih klavzul Incoterms 2010:
  • Na kakšen način blago vstopi v logistični proces (je predano prevozniku)?
  • Katera od strank je odgovorna za nakladanje in zlaganje blaga?
  • Katera od strank plača prevoznino?
  • Kdaj zapade plačilo prevoznine?
  • Kateri dodatni transportni stroški lahko zadanejo stranke, poleg prevoznine?
  • Imajo lahko prevozni stroški variabilno komponento?
  • Kako mora biti blago pakirano?
  • Kakšne obveznosti imata prodajalec in kupec v zvezi s carinjenjem?
  • Katera od strank mora carinskim organom prijaviti nevarno blago in poskrbeti za varnostna preverjanja?
  • Kakšen transportni dokument mora izdati prevoznik?
  • Katero standardno dokumentacijo zahteva prevoznik pri posamezni klavzuli Incoterms 2010?

SEMINAR JE NAMENJEN komercialistom, logistom, vodjem področja prodaje/nabave, tržnikom, ekonomistom, strokovnjakom s področja financiranja in zavarovanja trgovinskih poslov, direktorjem oz. vsem, ki ste v praksi vključeni v prodajni proces podjetja in želite nadgraditi svoje znanje.

PREDAVATELJA:

 • Marko Djinović, univ. dipl. prav., je ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration and ADR.
 • Andrej Friedl, univ. dipl. prav., je generalni sekretar Nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenia) in svetovalec generalnega direktorja GZS. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Vodil je delovno skupino za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010.

 KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-26 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email