Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

16.4.2020 – Videonadzor – kaj se sme in kaj ne?

Področje videonadzora je eno od tistih področij, na katerih najpogosteje pride do posegov v posameznikovo zasebnost in s tem povezano kršitev predpisov. Gre torej za občutljivo področje, predvsem v povezavi z usmeritvijo EU, ki posameznikom daje več pravic in kontrole nad uporabo osebnih podatkov.

Predavatelj Simon Savski,  strokovnjak s področja varovanja bo predstavil, kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju in uporabi videonadzora, od veljavne zakonodaje, njegove funkcionalne uporabnosti in omejitev, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in uporabi.

Sodobni varnostni sistemi omogočajo učinkovit nadzor obsežnih varovanih območij z relativno majhnim številom osebja. Videonadzor je v osnovi sestavljen iz ene ali več videonadzornih kamer, ki so povezane s centralno napravo, ki omogoča vizualni pregled nad določenim območjem z neke oddaljene lokacije. Najbolj je razširjena je ravno njegova uporaba v sistemih tehničnega varovanja, namenjenih varovanju ljudi in premoženja. Kakšne pa so omejitve pri uporabi videonadzora?

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

16. april 2020, od 10:00 do 13:00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

 • Splošno o uporabnosti videonadzora.
 • Videonadzor kot del sistema tehničnega varovanja.
 • Funkcionalna uporabnost videonadzora.
 • Dokazna vrednost posnetkov.
 • Načrtovanje videonadzornega sistema.
 • Videonadzor in pravica do zasebnosti.
 • Pravna podlaga za izvajanje videonadzora.
 • Videonadzor dostopa v poslovne prostore.
 • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah.
 • Videonadzor delovnih prostorov in procesov.
 • Omejitve, ki jih je potrebno upoštevati
 • Zaključki seminarja.

SEMINAR JE NAMENJEN osebam, ki so v podjetjih in drugih organizacijah odgovorne za izvajanje videonadzora, osebam odgovornim za varnost v ter družbam za zasebno varovanje.

PREDAVATELJ: Simon Savski, univ. dipl. pravnik, strokovnjak s področja varovanja, načrtovanja varovanja in upravljanja s tveganji (risk managementa), varovanja tajnih in osebnih podatkov, z dolgoletnimi izkušnjami pri zagotavljanju varovanja ljudi in premoženja, javne in zasebne varnosti, preiskavo kaznivih ravnanj, pri varovanju državnih in pravosodnih organov, normativnem in sistemskem urejanju področja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva in varnosti na smučišču, dolgoletnimi policijskimi izkušnjami, predavatelj s področja varnostnega menedžmenta in načrtovanja varovanja v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu “Varovanje” ter v programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana,na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-20 oz. plačilo  po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email