Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

16.6.2020 – Vse o obdavčitvi transakcij z nepremičninami, vključno z novostmi

Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni? Na kakšen način se poroča o transakcijah z nepremičninami, vključno z novostmi? Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite našega seminarja.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja in plačevanja DDV in davka na promet nepremičnin pri kupoprodajah, najemih nepremičnin in drugih storitvah, povezanih z nepremičninami.

Poudarek bo na reševanju primerov iz prakse. Obravnavali bomo tudi spremembe Zakona o DDV v zvezi z nepremičninami v letu 2019.

TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA

16. junij 2020, od 9.00 do 13.15 (5 šolskih ur), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Prodaja nepremičnine:
  • kateri davek obračunamo ob prodaji (DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin),
  • kdaj se pri prodaji nepremičnine uporabi obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1,
  • opcijska obdavčitev z vidika DDV (novosti v zvezi s predlaganjem izjave v letu 2019),
  • stopnja DDV,
 • pridobitev nepremičnine:
  • pravica do odbitka DDV,
  • delna pravica do odbitka DDV (odbitni delež in ločeno knjigovodstvo),
 • sprememba namembnosti nepremičnine (popravek odbitka vstopnega DDV – praktični primeri),
 • popravila, vzdrževanje nepremičnin, povečanje koristnosti pri nepremičnini,
 • uporaba posebnega pravila pri obdavčitvi storitev, povezanih z nepremičninami, z DDV,
 • dajanje nepremičnin v najem:
  • opcijska obdavčitev z vidika DDV (novosti v zvezi s predlaganjem izjave v letu 2019),
  • posebnosti v zvezi z obratovalnimi stroški (obdavčene, oproščene in neobdavčljive dobave),
  • obdavčitev z dohodnino,
 • upravljanje nepremičnin (upravnik kot posrednik – neobdavčljive transakcije),
 • prodaja in povratni finančni najem ter
 • poročanje o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin, vključno z novostmi (pošiljanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami).

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki izdajate, potrjujete ali knjižite račune, povezane s transakcijami z nepremičninami, tistim, ki sklepate pogodbe, povezane z nepremičninami, kot tudi vsem ostalim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah, javnem sektorju ter za samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-9 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email