Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

17.5.2019 – Sklepanje komercialnih pogodb za nepravnike

Dobro pripravljene komercialne pogodbe so pomemben korak k varnosti in znižanju stroškov poslovanja. Pri tem se pogosto znajdemo pred naslednjimi vprašanji:

 • Kako pristopiti k pogajanjem in sklepanju komercialnih pogodb?
 • Kako se učinkovito zaščititi pred komercialnimi tveganji?
 • Na kaj je potrebno paziti pri pripravi pogodb?
 • Kako oblikovati jasna in učinkovita pogodbena določila?

Na ta in mnoga druga vprašanja boste dobili odgovore na praktičnem seminarju Sklepanje pogodb za nepravnike.

Na seminarju boste skozi interaktivno obravnavo primerov iz poslovne prakse pridobili vpogled v skrite pasti, najpogostejše napake in nesporazume pri sklepanju komercialnih pogodb v praksi. S praktičnimi vajami na konkretnih primerih boste pridobili uporabna znanja o tem, kako oblikovati jasna in učinkovita pogodbena določila. Odgovorili pa bomo tudi na vprašanja in dileme, ki se vam v praksi najpogosteje zastavljajo pri sklepanju komercialnih pogodb.

Na seminarju boste iz prve roke pridobili uporabna znanja o tem:

 • kako oblikovati kratka, jasna in učinkovita pogodbena določila;
 • kako z enotno in pravilno uporabo standardiziranih pogodbenih določil zmanjšati poslovna tveganja;
 • kako optimalno strukturirati pogodbo in uravnotežiti njeno vsebino;
 • katerim pogodbenim določilom je potrebno posvetiti posebno pozornost, da se izognemo kasnejšim nesporazumom ali sporom;
 • kako uporabljati pridobljena znanja priprave pogodb na pogajanjih in v dnevni poslovni komunikaciji.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

17. maj 2019. od 10.00 do 13.30 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM SEMINARJA:

 • Skrite pasti pri sklepanju komercialnih pogodb v praksi
  • Zbiranje informacij o poslovnih partnerjih in poslovnem okolju (boniteta, country risk)
  • Na kaj moramo posebej paziti pri pogajanjih?
  • Dogovor o nerazkritju informacij (non-disclosure agreement – NDA)
  • Pismo o nameri, memorandum of understanding (MOU) in podobni dokumenti
  • Uporaba splošnih pogojev in »konflikt splošnih pogojev«
  • Posebnosti gospodarskih (B2B) in potroškiških pogodb (B2C)
  • Ponudba in sprejem ponudbe z vidika najpogostejših zapletov v praksi
  • Ali imate izdelano strategijo reševanja poslovnih sporov?
 • Kako pripraviti dobro komercialno pogodbo (delavnica s praktičnimi primeri prodajne, agencijske in podjemne pogodbe)
  • Osnovne tehnike oblikovanja pogodbenih določil
  • Uporaba preprostega jezika in uveljavljene terminologije
  • Uporaba standardiziranih klavzul in vzorčnih pogodb v praksi
  • Strukturiranje pogodbe (na primerih prodajne, agencijske in podjemne pogodbe):
   • bistvene, običajne in slučajne sestavine pogodbe
   • vsebina pogodbe (uvodne določbe, opredelitev predmeta, jasna opredelitev obveznosti strank, finančne klavzule, klavzule o omejitvi in izključitvi odgovornosti, klavzula o višji sili, klavzula o izbiri prava, klavzula o reševanju sporov)
   • kaj sodi v priloge pogodbe?
  • Identifikacija komercialnih tveganj in uravnoteženje pogodbe (na primerih prodajne in agencijske pogodbe)
  • Zavarovanje pred tveganjem neizpolnitve (izbira in vključitev ustreznih instrumentov zavarovanja in utrditve obveznosti)
  • Kako učinkovito sodelovati s pravniki pri priprave pogodbe?

SEMINAR JE NAMENJEN komercialistom, vodjem področja prodaje/nabave/marketinga, tržnikom, ekonomistom, računovodjem, finančnikom, strokovnjakom s področja financiranja in zavarovanja poslov, direktorjem, prokuristom, vodstvenim delavcem v podjetjih in vsem, ki se v praksi dnevno srečujete s sklepanjem komercialnih pogodb in želite nadgraditi svoje praktično znanje.

PREDAVATELJ: mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav., je ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration and ADR.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 130,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-30 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email