Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

18.3.2020 – Bonitete, izplačilo plače iz uspešnosti poslovanja in povračila stroškov v zvezi z delom, vključno z novostmi pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020

S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov. Tako smo v letu 2020 z novo uredbo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, dnevnice po posameznih državah oz. mestih pa so se povečale.

V praksi se pojavlja precej vprašanj tudi na področju bonitet, predvsem v povezavi s promocijo zdravja na delovnem mestu. Na seminarju bomo predstavili tudi določbe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve z dohodnino. Obravnavali bomo povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, prevoz na delo, potni stroški, odpravnine, jubilejne nagrade ipd. Ali smo varni pri davčnem pregledu? Kdaj so odpravnine obdavčene? Ali se darilo delavcu obravnava kot boniteta?

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z novostmi in izkušnjami ter dobro prakso s področja bonitet, izplačevanja dela plače iz naslova uspešnosti podjetja in povračil stroškov v zvezi z delom.

Poudarek bo na praktičnih primerih.

TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA

18. marec 2020, od 9.00 do 14.15 (6 šolskih ur), dva odmora (30 in 15 minut), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Bonitete:
  • kaj je boniteta in kako se obdavči,
  • kaj se ne šteje za boniteto,
  • katere bonitete so neobdavčene,
  • bonitete v povezavi v s promocijo zdravja na delovnem mestu,
  • kdaj so bonitete davčno priznani odhodki,
  • uporaba osebnega vozila za privatne namene,
  • boniteta pri nastanitvi delavca,
  • posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
  • kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev,
  • izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
  • zavarovalne premije in podobna plačila,
  • darila, ki jih zagotovi delodajalec zaposlenim ali njihovim družinskim članom, in
  • aktualna pojasnila FURS.
 • Izplačevanje dela plače za poslovno uspešnost:
  • udeležba delavcev pri dobičku,
  • spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve v letu 2020 (kako izvedemo izplačilo, priprava internega akta s kriteriji za izplačilo…).
 • Povračila stroškov v zvezi z delom:
  • kakšne novosti je prinesla nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020 in kakšne novosti nas čakajo v letu 2021,
  • višina povračil stroškov po delovnopravni zakonodaji,
  • neobdavčena višina povračil stroškov,
  • določila Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
  • prehrana med delom,
  • v kateri višini je dolžan delodajalec izplačevati delavcem povračila za prevoz na delo,
  • kdaj so povračila stroškov na službenem potovanju neobdavčena,
  • povračila stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino…),
  • način izpolnitve potnega naloga, obračuna potnih stroškov in evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),
  • kdaj pripada zaposlenim terenski dodatek,
  • nadomestilo za ločeno življenje,
  • jubilejna nagrada,
  • različne vrste odpravnin, kdaj so neobdavčene,
  • solidarnostna pomoč ter
  • plačila in povračila stroškov vajencem, dijakom in študentom.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki imate pri svojem delu opravka z izplačevanjem povračil stroškov v zvezi z delom in dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja zaposlenim ter obračunavanjem bonitet. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah in za samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o., Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 138,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-8 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email