Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

19.3.2020 – ŠOLA PLAČEVANJA DDV V PRAKSI, vključno z novostmi v letu 2020

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, samoobdavčitev, obdavčitve storitev, blaga, prodaje nepremičnin, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd.

Da bi dobili odgovore na vprašanja, povezana z DDV, smo vam pripravili tridnevno šolo, na kateri vam bomo predstavili sistem obračunavanja in plačevanja DDV. Šola je namenjena tako začetnikom kot tudi tistim, ki bi radi svoje znanje na področju DDV obnovili in poglobili.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z novostmi in izkušnjami ter dobro prakso s področja obdavčitve z DDV.

Poudarek bo na praktičnih primerih. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2020.

KRAJ IN ČAS:

 • Šola bo potekala: 19., 20. in 24. 3. 2020, od 9.00 do 13.15 (3 x po 5 šolskih ur).
 • Lokacija: Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • DDV
  • Pregled domače in tuje zakonodaje s področja DDV,
  • novosti pri obdavčitvi z DDV v letu 2020 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV (identifikacijska številka kupca pri znotrajskupnostni dobavi blaga, zaporedne dobave blaga, skladiščenje na odpoklic – spremembe pri rekapitulacijskem poročilu, dokazovanje dobav blaga v drugo državo članico, nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije ipd.),
  • predmet obdavčitve (blago, storitve…),
  • kdo je davčni zavezanec in kdaj je potrebna identifikacija za DDV,
  • obdavčljive in neobdavčljive transakcije,
  • pravila o kraju obdavčitve in kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
  • nastanek obveznosti obračuna DDV, kdaj uporabimo obrnjeno davčno obveznost,
  • kaj vključuje davčna osnova in kdaj uporabimo znižano davčno stopnjo,
  • kako pravilno izdamo račun, vključno z uporabo obveznih klavzul na računih,
  • promet blaga z EU in tretjimi državami, kaj so pravi in nepravi trikotni posli,
  • oprostitve DDV,
  • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
  • izračun odbitnega deleža DDV pri oproščeni dejavnosti,
  • popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
  • v katerih primerih lahko zahtevamo vračilo DDV, plačanega v tujini,
  • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini in
  • aktualna pojasnila davčnega organa.
 • Drugi prometni davki
  • Davek na promet nepremičnin in
  • davek na motorna vozila.
 • Knjigovodstvo
  • Konkretni primeri izpolnjevanja evidence o obračunanem DDV (knjiga izdanih računov),
  • konkretni primeri izpolnjevanja evidence o odbitku DDV (knjiga prejetih računov) in
  • ostale evidence.
 • Obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu
  • Konkretni primeri izpolnjevanja obrazca DDV-O,
  • rekapitulacijskega poročila in
  • poročila o dobavah po 76.a členu.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

ŠOLA JE NAMENJENA vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tistim, ki izstavljate račune, sestavljate pogodbe, izvajate samoobdavčitev ipd. Primerna je za udeležence v gospodarskih družbah in javnem sektorju ter samostojne podjetnike in društva.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena usposabljanja je 360,00 EUR (+ 22 % DDV). V ceno je vključeno gradivo, napitki in pogostitev v času usposabljanja. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-33 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email