Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

19.3.2021 – WEBINAR: Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski načrt za hranjenje poslovne dokumentacije?

Vključno:

 • z napotki za pripravo klasifikacijskega načrta (oz. načrta razvrščanja)  in signirnega načrta,
 • s primeri klasifikacijskega in signirnega načrta in
 • z napotki glede predpriprave na uvedbo elektronske hrambe. .

Obilica poslovne dokumentacije in dokumentarnega gradiva od organizacij zahteva nove oblike in pristope pri hrambi gradiva, predvsem gre za prehod na digitalno obliko hranjenja oz. za digitalizacijo dokumentarnega gradiva, kar pa najprej zahteva ustrezno pripravo na zajem in hrambo, ki prvenstveno pomeni razvoj klasifikacijskega načrta. Pri tem je potrebno upoštevati še, da je področje dela z dokumentarnim gradivom urejeno z zakoni in drugimi predpisi.

Na seminarju boste izvedeli kaj potrebujete za uvedbo verodostojne e-hrambe dokumentov, ki je veljavna dolgoročno ter dobili konkretne napotke kako pripraviti klasifikacijski načrt, ki bo učinkovit pregleden in hkrati ustrezal vašim potrebam ter dobili v vpogled v primere klasifikacijskega načrta.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je le eden od predpisov, ki ureja delo z dokumentarnim gradivom. Nekaj načel hrambe gradiva:

 • hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati trajnost tega gradiva oziroma trajnost reprodukcije njegove vsebine;
 • kadar je to potrebno, mora hramba gradiva zagotavljati terminsko spremljanje nastanka gradiva – t.i. časovni žig v primeru e-gradiva,
 • hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati zaupnost,dostopnost (z nadzorom dostopa in sprememb)in integralnost dokumentarnega gradiva oziroma reprodukcije njegove vsebine, urejenost dokumentarnega gradiva oziroma njegove vsebine ter dokazljivost izvora dokumentarnega gradiva (provenience);
 • oseba (pravne in fizične osebe, vključno z javnopravnimi osebami), ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni obliki, mora sprejeti notranja pravila v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami ter pravili stroke.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

19. marec 2021, od 10.00 do 13.00 v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Zakonske podlage
  • ZEPEP
  • ZVDAGA
  • ZDDV
  • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
  • Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki
 • Notranja pravila za upravljanje z e-gradivom
 • Sprejem, evidentiranje gradiva: katero gradivo, kako, kdaj, kam/komu …
 • Klasificiranje in klasifikacijski načrt oz. načrt razvrščanja:
  • vsebina klasifikacijskega načrta
  • klasifikacijski znak
  • roki hrambe
  • dolgoročna e-hramba, tehnološko zastaranje
  • vodenje klasifikacijskega načrta, abecedno kazalo…
  • okvir, primer
 • Evidenca e-gradiva
 • Informacijska varnost
 • Uničevanje gradiva, evidenca uničenega gradiva

WEBINAR JE NAMENJEN vodilnim in vodstvenim sodelavcem, računovodjem, finančnikom, notranjim revizorjem, kadrovikom, poslovnim sekretarjem, informatikom, ki so zadolženi za e-hrambo gradiva,  ter upravljavcem dokumentarnega in arhivskega gradiva v zasebnem in javnem sektorju.

PREDAVATELJ: Dr. Rok Bojanc, zaposlen kot vodja področja v podjetju ZZI d.o.o.. Deluje na področju elektronskega poslovanja in informacijske varnosti. Na IT-področju si je izkušnje je pridobival na različnih področjih kot predavatelj, sistemski inženir, arhitekt in vodja projektov. Aktivno sodeluje v slovenskem Nacionalnem forumu za eRačun, je avtor in soavtor več znanstvenih člankov, priročnikov in knjig s področja informacijske varnosti, elektronskega poslovanja, elektronske hrambe, računalniških omrežij in strežniških sistemov. Je docent na Univerzi na Primorskem ter Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani, poleg tega redno predava na konferencah in seminarjih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 95,00 EUR (+ 22% DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-35 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email