Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

19.6.2019 – Nadzor računovodskega poslovanja

ZAKAJ SE UDELEŽITI SEMINARJA?

Direktor , ravnatelj oziroma predstojnik  je po zakonu odgovoren za vzpostavljanje in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol. S kontrolami se mora zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo oškodovanji in prevarami. Zagotoviti je treba spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

 • Seminar je namenjen  direktorjem, ravnateljem oziroma predstojnikom in drugim osebam ki jih ta tematika zanima.
 • Vabljeni ste tudi podjetniki, ki imate zunanje računovodske servise in želite spremljati/nadzirati njihovo delo.

POZOR: Zakon o javnih financah določa:

99.a člen (Notranji nadzor javnih financ)

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter stalno preverjanje tega sistema.

Notranji nadzor javnih financ mora zagotoviti, da finančno poslovodenje (menedžment) in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

100. člen (Notranji nadzor javnih financ pri neposrednih in posrednih uporabnikih)

Predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja.

Finančno poslovodenje (menedžment) obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

19. junij 2019, 10:00 do 13:30 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

VSEBINA SEMINARJA:

 • Primeri dobrih praks na področju kontrole računovodenja
 • Primeri dobrih praks na področju kontrole davčnih obračunov
 • Primeri dobrih praks iz področja učinkovitega računovodskega sistema
 • Odgovori na pogosta vprašanja:
  • Kaj je naloga računovodstva?
  • Kakšne pristojnosti ima računovodja?
  • Kakšno odgovornost ima računovodja
  • Kdaj in o katerih področjih odloča računovodja?
  • Kako naj kontroliram računovodsko službo ali računovodkinjo?
  • Pojasnitev temeljnih pojmov računovodskega jezika (prihodki, prejemki, stroški, izdatki, dobiček davčna osnova, bilanca, osnovno sredstvo- strošek…itd)

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomistka in davčna svetovalka. Specializirala se je za področje davkov (davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitve fizičnih oseb) in računovodstva pravnih oseb in podjetnikov. Leta 2003 je pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA. Je članica komisije za potrjevanje NPK knjigovodja / računovodja in višješolska predavateljica za DAVKE in RAČUNOVODSTVO.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 130,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-37 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email