Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

2.4.2020 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v javnem sektorju, vključno z novostmi v letih 2019 in 2020

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Med njimi so tudi: kako se pravilno obračunava in odbija DDV od obratovalnih stroškov pri najemu, kako se evidentirajo subvencije, kako se pravilno obračunava DDV pri gradbenih storitvah ipd. Na seminarju bomo dali poseben poudarek možnim načinom odbijanja DDV v javnem sektorju, vključno z izračunom odbitnega deleža. Opozorili vas bomo tudi na pojasnila davčnega organa v zvezi z vodenjem davčnih evidenc v tem sektorju.

Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV v javnem sektorju, smo vam pripravili seminar, na katerem vam bomo predstavili osnove sistema obračunavanja in plačevanja DDV, vključili pa bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse v javnem sektorju. Obravnavali bomo tudi spremembe Zakona o DDV v letih 2019 in 2020.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami ter dobro prakso s področja obdavčitve z DDV v javnem sektorju.

Poudarek bo na praktičnih primerih.

TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA

2. april 2020, od 9.00 do 13.15 (5 šolskih ur), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Splošno o DDV (kaj je obdavčeno, oproščeno in neobdavčljivo),
 • izračun odbitnega deleža (praktični zgled),
 • uporaba ločenega knjigovodstva v javnem sektorju (praktični zgledi),
 • predstavitev novosti pri obdavčitvi z DDV v letih 2019 in 2020 na podlagi sprememb Zakona o DDV (kuponi, izjava pri prodaji ali najemu nepremičnine, napoved pri odbitnem deležu, obresti, elektronske publikacije ipd.),
 • oprostitve,
 • posebnosti pri vodenju davčnih evidenc pri osebah javnega prava,
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri prejemu blaga in storitev iz tujine,
 • posebnosti pri obračunavanju DDV v javnem sektorju (šolski prevozi in prehrana, uporaba prostorov, gradbene storitve po 76.a členu ZDDV-1, subvencije, povezane s ceno …) – praktični zgledi,
 • kdaj je potrebno izdati račun in katere so obvezne klavzule na računih,
 • napake pri odbijanju in obračunavanju DDV od obratovalnih stroškov pri najemu prostorov,
 • posledice prenehanja identifikacije za DDV zaradi nedoseganja praga 50.000 evrov obdavčljivega prometa (obračun DDV od zalog blaga ter popravek odbitka DDV od opreme).

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV v javnem sektorju.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-11 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email