Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

20.4.2021 – WEBINAR: Koncesijska razmerja in javno zasebno partnerstvo v gradbeništvu

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Vstopate v javno-zasebno partnerstvo, podpisujete koncesijsko pogodbo? Razmišljate o gradbenem projektu  javno-zasebnega partnerstva ali o koncesijskem razmerju in imate dileme? Pridružite se nam na webinarju – dobili boste odgovore.

Cilj webinarja je predstaviti vplive javno zasebnega partnerstva in koncesijskih razmerij na javni in zasebni sektor, predvsem pa predstaviti koristi in pasti. Udeleženci boste na seminarju v celoti spoznali delovanje JZP tako na pravnem, ekonomskem in finančnem področju kot tudi koncesijska razmerja. Predstavljene bodo tudi dobre prakse ne samo na področju Slovenije pač pa tudi v EU in svetu.

S pojmom javno zasebnega partnerstva opredeljujemo različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev in za katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in učinkov poslovanja. Po vsebini obsega javno zasebno partnerstvo na eni strani zasebna vlaganja v javne projekte, in na drugi pa javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

Webinar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z gradbenimi projekti in graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delate na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom, investitorjem in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

20. april 2021, od 9.00 do 14.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

 • Javno ali zasebno partnerstvo (9.00-10.40)
  • Oblike javno zasebnega partnerstva
  • Postopek izbire javno zasebnega partnerja
  • Pravna narava koncesij in koncesijskih razmerij
  • Posebnosti postopka podelitve koncesij gradenj  
  • Postopki JZP na področju GJS — koncesije storitev
  • Tveganja v javno zasebnem partnerstvu
  • Statusno JZP
 • Posebnosti in novosti na področju JZP (10.40-11.45)
  • Stavbna pravica kot koncesija gradenj
  • Vstop oseb javnega prava s stvarnim vložkom
  • Leasing pogodbena razmerja
  • Upravljanje javnih podjetij — zakonski in dejanski vidik
  • Smiselnost prenosa državne infrastrukture v last izvajalcem GJS
  • Novosti na področju javnega naročanja, ki se nanašajo na JZP
 • Odmor (11.45-12.00)
 • Koncesijska razmerja (12.00-13.30)
  • Temeljna načela podeljevanja koncesij
  • Sklepanje koncesijskih pogodb
  • Postopek izbire koncesionarja
  • Izvajanje koncesijskih pogodb
  • Preplet koncesij v javno zasebnem partnerstvu
 • Postopek oddaje koncesije (13.30-14.00)

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 110,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-52.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email