Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

21.5.2018 – Bančna garancija in finančna zavarovanja v postopku javnih naročanj

JAVNA NAROČILA V POVEZAVI Z E-ODDAJO PONUDB Poudarek na seminarju bo na razčiščevanju dilem z elektronskim javnim naročanjem povezanih z zavarovanjem resnosti ponudbe in kakšne so alternativne možnosti zahtev po finančnem zavarovanju. Zakon o javnem naročanju, ZJN-3, je prinesel veliko novosti, tako za ponudnike kot […]