Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: december 2019 (navedite v prijavnici) pregled dokazil: 10.12.2019 preverjanje oz. izpit bo predvidoma 12.12.2019, ob 9.00 uri, Lokacija Metrel d.d., Horjul Prijavnice z vsemi dokazili zbiramo do vključno 6.12.2019 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: december 2019 (navedite v prijavnici) Izpitni rok: december 2019 (navedite v prijavnici) pregled dokazil: 10.12.2019, preverjanje oz. izpit bo predvidoma 12.12.2019, ob 9.00 uri, Lokacija Metrel d.d., Horjul. Prijavnice z vsemi dokazili zbiramo do vključno 6.12.2019. ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o […]

12.12.2019 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]