Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

26.1.2022 – WEBINAR: Nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2S (url 172/2021 velja od 01.01.2022)  uvaja novo davčno olajšavo za vse pravne osebe, medtem ko morajo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost počakati, da bo ta olajšava sprejete v predlogu ZDOH-2AB. Slovenija je v juliju 2021 […]

27.1.2022 – WEBINAR: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih – z aktualnimi vprašanji

Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, […]

31.1.–4.2.2022– PAKET PETIH WEBINARJEV: Šola o DDV, vključno z novostmi v letu 2022

Vabimo vas nasklop petih webinarjev, na katerih vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, odbijanju vstopnega davka ipd. Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse. Povedali vam bomo, kdaj je treba […]