Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

22.10.2018 – Vpliv nove gradbene zakonodaje na področju postopkov javnega naročanja

Na kakšne spremembe mora biti pripravljen naročnik oziroma ponudnik?

Konec oktobra 2017 je Državni zbor sprejel nov Gradbeni zakon, ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Gre za spremembo Zakona o graditvi objektov, ki ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. Novi zakon prinaša konceptualne spremembe pri načrtovanju, graditvi, odstranitvi, nadzoru kot tudi pri vzdrževanju objektov, ki jih bo treba upoštevati v praksi. Gradbeni zakon sicer ne bo več vseboval določil, ki se nanašajo na regulacijo poklicev in dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev, saj bo to področje urejal Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti predvideva manjše število reguliranih poklicev. Po novem bodo regulirani poklici na področju prostora le pooblaščeni arhitekt, inženir, krajinski arhitekt in prostorski načrtovalec. Za vsakega od njih zakon podrobno opisuje poklicne naloge, nazivi za posamezne regulirane poklice pa bi bili zaščiteni.

Zakon o urejanju prostora določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo, sprejetje in izvedbo ter združen postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa prostorske ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora.

Če še ne poznate sprememb, ki jih prinaša nova gradbena zakonodaja, vas vabimo, da se udeležite seminarja in novosti s poudarkom na spremembah, primerjavi in razlikah, ki jih prinaša. Spremembe bodo imele vpliv predvsem na sklepanje pogodb v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

22. oktober 2018, od 9.00 do 15.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Vpliv spremenjene zakonodaje na postopke JN
 • Nova zakonodaja in njen vpliv na projektiranje, izbiro izvajalca gradnje in nadzora ter inženiringa pri FIDIC
 • Spremembe poimenovanja glavnih kadrov na gradbišču (vodja gradnje, vodja del, pooblaščeni inženir
 • Ostali udeleženci pri izvedbi gradenj (odgovorni projektant, odgovorni nadzornik)
 • Pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Definicija projektanta
 • Postavljanje kadrovskih pogojev povezanih z izvajanjem gradenj
 • Naloge in dolžnosti vodje gradenj
 • Pogodba o zaposlitvi z vodjem del
 • Načini za opravljanje poklicnih nalog
 • Podizvajalci pri izvajanju gradenj
 • Kadrovski pogoj – obvezna sklenitev podizvajalske pogodbe
 • Osebna prisotnost strokovnega kadra pri gradnji
 • PZI projektna dokumentacija
 • Tuji ponudniki gradenj – pogoji in zahteve
 • Zavarovanje odgovornosti pri gradnji
 • Vidik javnega naročanja glede pogojev za začetek del
 • Razprava

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delate na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom, investitorjem in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 148,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-77. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email