Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

22.11.2019 – Javna naročila v praksi – OD IDEJE DO IZVEDBE

z najnovejšo prakso na področji pravnega varstva in elektronskega javnega naročanja

Na celodnevnem-intenzivnem usposabljanju boste pridobili znanje o tem kako se izogniti ponovitvam razpisov in vsem pravnim težavam, ko naročnik in izvajalec že izvajata predmet javnega naročila ter dobili vpogled v primere dobre prakse upravljanja s pogodbami pri javnem naročanju.

Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja.

Najnovejša sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito posega v postopek in spreminja predvsem področja, ki se vežejo na informatizacijo postopkov pravnega varstva, sistem vlaganja revizijskih zahtevkov predvsem plačilo taks, zagotavljanje enotnosti odločanja, uvedba javno naročniškega sveta in učinkovitosti pravnih sredstev po končanem revizijskem postopku, s čimer je predvsem mišljena odškodnina oziroma razveljavitev pogodbe.

Na seminarju bo predavatelj, mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, celovito predstavil postopek javnega naročanja, vključno z novostmi, ter na primeru predstavil simulacijo postopka. Poudarek bo na optimalni izvedbi postopka in na praktičnih primerih.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

22. november 2019, od 9.00 do 16.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Plan javnega naročanja in preverba trga
 • Izjeme javnega naročanja
 • Najpomembnejši postopki oddaje javnega naročila
 • Elektronsko in skupno javno naročanje
 • Izvedba postopka od objave do odločitve
 • Dopustne dopolnitve in pojasnjevanje ponudb
 • Odločitev o oddaji javnega naročila in vpogledi v ponudbeno dokumentacijo
 • Pravno varstvo neizbranega ponudnika
 • Sprememba pogodbe o oddaji javnega naročila
 • Predstavitev praktičnih primerov poteka javnega naročila
 • Razprava

SEMINAR JE NAMENJEN strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, tako v državni upravi, kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, svetovalcem in skrbnikom pogodb v javnem naročanju ter vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 148,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-54. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email