Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

22.3.2021 – WEBINAR: POSEBNOSTI PRI POVRAČILIH STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM V JAVNEM SEKTORJU, vključno z novostmi pri izplačevanju potnih stroškov v 2021

S 1. 1. 2020 je začela veljati Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. Dnevnice po posameznih državah oz. mestih so se povečale, ponovno pa smo dobili tri različne višine dnevnic. Na webinarju vas bomo opozorili tudi na posebnosti pri izračunavanju dnevnic v javnem sektorju na podlagi razlag kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. V praksi se pojavlja precej vprašanj tudi na področju ostalih povračil stroškov v zvezi z delom, kot so nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Če vas zanimajo odgovori na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v negospodarstvu.

Poudarek webinarja bo na praktičnih primerih.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

22. marec 2021, od 10.00 do 12.00, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Kakšne novosti je prinesla nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020 in kakšne so novosti v letu 2021,
 • posebnosti pri nadomestilu za prehrano med delom,
 • kako povrnemo stroške prevoza na delo,
 • povračila stroškov na službenem potovanju, vključno z načinom obračunavanja dnevnic na podlagirazlag kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (konkretni primeri izračunov),
 • način izpolnitve potnega naloga, obračuna potnih stroškov in evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),
 • kdaj pripada zaposlenemu terenski dodatek,
 • kdaj izplačamo nadomestilo za ločeno življenje,
 • posebnosti pri jubilejnih nagradah,
 • odpravnine ob upokojitvi,
 • kdaj izplačamo solidarnostno pomoč ter
 • plačila dijakom in študentom, vključno s povračili stroškov.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Webinar je namenjen vsem, ki imate v javnem sektorju pri svojem delu opravka z izplačevanjem povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov zaposlenim in želite biti seznanjeni z novostmi.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 89,00 EUR (+ 22 % DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-36 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email