Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

23.8.2022 in 24.8.2022: PAKET WEBINARJEV – Hitra šola poslovanja in računovodstva

Učinkovito do osnovnega znanja ali do osvežitve znanja preko kratkih webinarjev.

Šola poslovanja in računovodstva je namenjena vsem zainteresiranim, ki bi se radi spoznali s finančnim in z računovodskim delom poslovanja ali pa razmišljate, da bi odprli svoje podjetje (s.p. oz. d.o.o.).  Šola bo pokrila področje osnov poslovanje podjetja in osnovnih informacij glede obveznih poročil državi  in  vodenja poslovnih knjig.

Poudarek bo na praktičnih primerih, ki jih predavateljica na razumljiv način poveže s teorijo oziroma z zakonodajo.

IZVEDBA WEBINARJEV

23. in 24. avgust 2022, od 9.00 do 13.00. Šola bo potekala v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ ter navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

VSEBINA IN DATUMI

 • 1. webinar: Osnove  DDV (23.8.2022, 9.00-11.00)
  • Kaj obdavčuje davek na dodano vrednost (DDV)
  • Kako DDV vpliva na dokumente poslovanja kot so:
   • prejeti  in izdani računi (doma in tujina)
   • dobropisi
   • računi za predplačila oziroma avansni računi
  • Kdaj si lahko odbijamo DDV – kaj pomeni vstopni davek
  • Kaj je obdavčeno po nižji stopnji 9,5% in 5%
  • Kaj je oproščeno po ZDDV-ju
  • Kdo uporablja obdavčitev po 76a členu
  • Kdo je lahko izvzet iz DDV sistema?
 • 2. webinar: Osnove  plač, honorarjev in ostalih  izplačil iz dela  (23.8.2022, 11.30-13.30)
  • Seznanitev s pojmi: bruto plača, neto plača, davčna osnova za dohodnino
  • Kako izračunati dajatev pri plači
  • Kakšna je najnižja osnova za prispevke
  • Koliko je najnižja plača zaposlenega
  • Koliko to podjetje stane
  • Prejemek iz naslova začasnega / občasnega dela upokojenca
  • Podjemna  pogodba
  • Avtorski honorar
  • Najemnine fizični osebi
 • 3. webinar: Kalkulacije cene (24.8.2022, 9.00-11.00)
  • Struktura stroškov in zajemanje stroškov v kalkulacijo cene
  • Struktura prodajne cene storitve – kalkulacija prodajne cene storitve
  • Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
  • Razvrstitev stroškov poslovanja na variabilne in stalne stroške ter delitev na neposredne in posredne stroške poslovanja
   • Prikaz na praktičnem primeru proizvodnje / trgovine / storitvene dejavnosti
  • Pomen kala materiala, inventurnih razlik materiala, stanja nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov z računovodskega in davčnega vidika
  • Normativi (materiala, dela)
  • Vpliv kalkulacije cene na dobiček oz. izgubo – poslovni izid
 • 4.  webinar: Uvod v računovodstvo (24.8.2022, 11.30-13.30)R
  • Razlika med računovodstvom in knjigovodstvom oz. kaj dela računovodja in kaj dela knjigovodja
  • Načini vodenja poslovnih knjig
  • Kako se pravilno popravljajo napake na dokumentih oz. računih
  • Kako razumeti in uporabljati Slovenske računovodske standarde (SRS)
  • Praktični prikaz uporabe  SRS  pri vsakodnevnem delu na  konkretnih primerih:
   • Kaj pomeni  verodostojna knjigovodska listina, ki mora biti podlaga za knjiženje v poslovne knjige
   • Kdaj govorimo o strošku / investiciji , prihodku/prejemku, strošku / odhodku/izdatku zalogi / strošku
  • Kaj nam prikazujejo računovodska poročila kot sta  bilanca stanja in izkaz  poslovnega izida?
  • Kaj je obvezno letno poročilo podjetnika in kaj je letno poročilo družbe

PREDAVATELJICA: BISERKA ŠUBELJ, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško – andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena posameznega webinarja je 80,00  EUR + 22% DDV.
Cena celotnega paketa webinarjev: 240 EUR + 22% DDV.

POZOR: Možna je tudi prijava na posamezne webinarje, kar v prijavnici napišite v polje, ki je namenjeno vprašanjem.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic 00 2022-59 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku šole.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email