Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

24.10.2019 – Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

 • z novejšo sodno prakso.

 Upniki se mnogokrat srečujejo z dolžniki, ki so prenesli svoje premoženje na tretje osebe na odplačen ali neodplačen način, vse z namenom, da oškodujejo svoje upnike. V mnogih primerih upniki težko pridejo do podatkov oziroma za takšna dolžnikova dejanja niti ne izvedo. Nekaj novih možnosti nudi bistveno dopolnjena ureditev upnikovega pridobivanja podatkov o dolžniku in njegovem premoženju iz Zakona o izvršbi in zavarovanju. Vsekakor upniki premalokrat uporabijo možnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, urejeno v Obligacijskem zakoniku.

Nekoliko drugačna je ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnih postopkih – po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP. Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku nad pravno osebo poznamo že vrsto let in izoblikovala se je tudi obsežna sodna praksa. Novejša sodna praksa služi tudi kot vodilo pravilnega ravnanja pri sklepanju poslov med gospodarskimi subjekti.

Novost je izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja, saj je dolžnik v osebnem stečaju vendarle pod posebnim režimom, zato obstaja večja možnost uspešnega izpodbijanja določenih dolžnikovih pravnih dejanj. Zaradi številnih začetih postopkov osebnega stečaja, se je tudi bistveno povečalo število izpodbojnih tožb v teh postopkih.

Z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G je bil podaljšan rok za vložitev izpodbojne tožbe ter podaljšano obdobje izpodbojnosti dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja.

Predstavljena bo tudi aktualna sodna praksa, tako glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku, kot najnovejša sodna praksa glede izpodbijanja v stečajnih postopkih, z razlago posameznih zanimivejših odločb.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

24. oktober 2019, od 9.00 do 12.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

 • Ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku
  • Opredelitev izpodbojnih pravnih dejanj
  • Kako se izpodbija dejanja ?
  • Učinek izpodbijanja
  • Upnikova aktivna vloga pri ugotavljanju izpodbojnih pravnih dejanj – pridobivanje podatkov o dolžniku na podlagi ureditve iz Zakona o izvršbi in zavarovanju
  • Sodna praksa z razlago odločb
 • Splošna pravila izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP
  • Opredelitev izpodbojnosti – objektivni in subjektivni element izpodbojnosti
  • Domneve izpodbojnosti in izpodbijanje domnev
  • Kako pravilno ravnati, da dejanja ne bodo izpodbojna v primeru pogodbenikovega stečaja
  • Dejanja, ki jih ni mogoče izpodbijati
  • Zahtevek za izpodbijanje in posledice uspelega izpodbijanja
  • Sodna praksa z razlago odločb
 • Posebna pravila za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja
  • Obdobje izpodbojnosti – ožje povezane osebe (spremembe v Noveli ZFPPIPP-G)
  • Upraviteljeva aktivna vloga pri pridobivanju podatkov glede dolžnikovih izpodbojnih dejanj

 UDELEŽENCI BOSTE PREJELI tudi:

 • strokovni prispevek predavateljice: IZPODBIJANJE DOLŽNIKOVIH PRAVNIH DEJANJ V OSEBNEM STEČAJU

DELAVNICA JE NAMENJENA pravnikom in odvetnikom in drugim strokovnjakom v odvetniških pisarnah in pravnih službah.

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena delavnice je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-64 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email