Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

24.4.2020 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah, pri organizaciji dogodkov in ostalih storitvah, vključno z novostmi

V praksi turistične agencije obračunavajo DDV od razlike v ceni, ali pa delujejo kot posrednik in prodajajo potovanja, ki jih organizirajo druge slovenske ali tuje turistične agencije. Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili vas bomo na pravilno uporabo klavzul na izdanih računih in pravilen vpis v davčne evidence. Če želite vaše znanje na tem področju poglobiti, vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.

Na seminarju bomo obravnavali tudi posebnosti, ki se tičejo obdavčitve pri organiziranju različnih dogodkov, tako za zunanje udeležence, kot tudi za zaposlene. Obravnavali bomo tudi spremembe Zakona o DDV v letu 2019, predvsem na področju kuponov.

Prevetrili bomo splošna in posebna pravila pri kraju obdavčitve storitev, ki jih morate poznati, da veste, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev, in tudi, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja DDV v potovalnih agencijah, pri organizaciji dogodkov in ostalih storitvah.

Poudarek bo na reševanju primerov iz prakse.

TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA

24. april 2020, od 9.00 do 13.15 (5 šolskih ur), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Posebna ureditev za potovalne agencije:
  • pogodba o organiziranju potovanja,
  • novosti pri obdavčitvi z DDV v letu 2019 na podlagi sprememb Zakona o DDV (kuponi),
  • kako so obdavčena potovanja po Sloveniji, EU in tretjih državah,
  • obračun DDV od razlike v ceni, vključno s konkretnimi primeri,
  • katere so pravilne klavzule na računih.
 • Posredovanje potovanj in drugih storitev:
  • posredniška pogodba o potovanju,
  • kaj je značilno za posredovanje potovanj, ki jih organizirajo drugi,
  • posredovanje pri prodaji letalskih vozovnic,
  • posebnosti pri posredovanju nastanitev v različnih objektih,
  • posredovanje najema vozil in plovil,
  • kako je z obdavčitvijo provizije, vključno s konkretnimi primeri,
  • obdavčitev pri alotmajski pogodbi,
  • izdajanje računov (samofakturiranje).
 • Organizacija dogodkov:
  • organizacija internih izobraževanj, kongresov in drugih dogodkov,
  • organizacija izobraževanj za zunanje udeležence,
  • gostinske storitve pri izobraževanju.
 • Obračunavanje DDV od ostalih storitev:
  • določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev, ki jih zaračunavamo v tujino (konkretni primeri uporabe splošnega pravila in posebnih pravil),
  • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane iz tujine (konkretni primeri),
  • obrnjeno davčno breme,
  • katere so obvezne klavzule na računih in kdaj jih uporabljamo,
  • kaj sodi v davčno osnovo pri storitvah,
  • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni primeri),
  • kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah (konkretni primeri),
  • aktualna pojasnila FURS.
 • Praktični primeri izpolnjevanja DDV evidenc:
  • izpolnjevanja knjige izdanih računov in knjige prejetih računov na konkretnih primerih storitev ter
  • izpolnjevanje obrazca DDV-O in rekapitulacijskega poročila na konkretnih primerih storitev.

 SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki se ukvarjate z DDV v turističnih agencijah, tako izvajalcem storitev, kot tudi njihovim računovodjem, organizatorjem dogodkov, kot tudi vsem ostalim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah, javnem sektorju ter za samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-6 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email