Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

25.10.2019 – Nesreča pri delu in odgovornost delodajalca

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sta intenzivno pristopila k uveljavljanju in izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu.

 

Sodna praksa v zadnjih letih do delodajalcev postaja vse strožja, kar pomeni, da od delodajalcev zahteva vse skrbnejše ravnanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. ZZZS je v letu 2017 vložil kar 130 tožb iz naslova regresnih zahtevkov zoper delodajalce v višini več sto tisoč evrov, ZPIZ pa je na novo evidentiral 155 regresnih zahtevkov, prav tako v višini več sto tisoč evrov. Zato je za delodajalce, tudi z vidika regresnih zahtevkov ZPIZ in ZZZS ključno, da redno izvajajo ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu, da delavce redno usposabljajo za varno in zdravo delo, jih redno napotujejo na zdravstvene preglede, da v primeru nezgode pri delu upoštevajo vse postopke za prijavo take nezgode, saj jih v nasprotnem primeru, v primeru nesreče pri delu ali poklicne bolezni, lahko doletijo zelo hude posledice.

Na seminarju bo z vami Andrej Jerše, strokovnjak za varstvo in zdravje pri delu in področja odškodninske odgovornosti. Kot sodni izvedenec pripravlja strokovna mnenja, na podlagi katerih se zavarovalnice odločijo za izstavitev regresnega zahtevka, v skrajnem primeru tudi za tožbo delodajalca.

Konkretno vam bo predstavil sam postopek ter kakšno dokumentacijo, v tem postopku, zahteva zavarovalnica od delodajalcev. Izpostavil bo obveznosti delodajalcev, ki največkrat predstavljajo problem, ker jih ne izpolnjujejo, ali pa so neustrezne. Predstavil bo tudi pomanjkljivosti v postopku raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji (obrazci ER 8 v rubriki ”opis poškodbe” so praviloma pomanjkljivo izpolnjeni ali celo prazni) raziskave poškodb pri delu s strani služb oziroma odgovornih za varstvo in zdravje pri delu.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

25. oktober 2010, od 9.00 do 12.15 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

  • Pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
  • Pravne podlage za uveljavljanje regresnih zahtevkov
  • Vrste odškodninskih – regresnih zahtevkov (ZZZS, ZPIZ, oškodovanec)
  • Predpostavke odškodninske odgovornosti
  • Postopek uveljavljanja odškodninskih zahtevkov
  • Primeri poškodb pri delu
  • Redni ukrepi delodajalca za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu

Poudarki:

  • Zavod za zdravstveno zavarovanje upravičen do zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe nastala kot posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi ter
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je upravičen do zahteve do povrnitve stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je zavarovančeva invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost in zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

Seminar je namenjen odgovornim osebam delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, vodjem kadrovskih služb, odgovornim vodjem del, vodjem proizvodnih obratov, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, odgovornim za zaposlovanje delavcev in vsem,   ki se v praksi dnevno srečujejo s področjem varstva pri delu in želijo nadgraditi svoje praktično znanje.

PREDAVATELJ: Andrej Jerše, strokovnjak in sodni izvedenec za področje varstva pri delu in požarne varnosti. Delal je v gradbeništvu in elektrogospodarstvu ter več kot 25 let na ZVD-Zavodu za varstvo pri delu iz Ljubljane, kjer sem večino časa delal na področju razvoja kadrov s področja zdravja in varstva pri delu, izdelovanju ocen tveganja ter pregledih delovne opreme. Ima bogate izkušnje pri evidentiranju pomanjkljivosti v postopkih raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji, ki je praviloma pomanjkljiva ter opravlja tudi raziskave poškodb pri delu.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 120,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-60. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email