Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

26.10.2018 – Javna naročila v zvezi z e-oddajo ponudb

 • bančna garancija in finančna zavarovanja v postopku javnih naročanjudarek bo na razčiščevanju dilem o elektronskem javnem naročanju povezanih z zavarovanjem resnosti ponudbe in kakšne so alternativne možnosti zahtev po finančnem zavarovanju.

Zakon o javnem naročanju, ZJN-3, je prinesel veliko novosti,  in v tem času so se pojavila različna vprašanja in dileme, tako za ponudnike kot tudi za naročnike. Poznavanje različnih tipov garancij za zavarovanje poslovnih razmerij, strukturiranje zavarovanj v primeru več izvajalcev, poznavanje tveganj ustrezne priprave garancijskega teksta in tveganj neupravičenega vnovčenja garancij.

Ko vstopamo v različna poslovna razmerja se želimo zavarovati bodisi pred tveganjem neplačila ali pred tveganji pogodbeno dogovorjene izvedbe posla. Da bi naročnikom in ponudnikom pomagali hitrejše in učinkovitejše uveljavljanje novih določil Zakon ZJN-3  in s tem olajšali delo, vam bo Helena Belingar, direktorica sektorja za dokumentarno poslovanje v NLB, praktično in iz svojih osebnih izkušenj, predstavila dodatna tveganja, ki jih prinašajo strukturirani posli (zlasti večji projekti), kjer se pojavlja več izvajalcev.

Po zadnji reviziji Enotnih pravil za garancije na poziv ter priporočilu Ministrstva za finance o postopkih pri javnih naročanjih, je bančna garancija postala pomemben instrument zavarovanja tudi v domačem poslovnem svetu. Bančna garancija predstavlja instrument, kjer z ustrezno izbiro in formulacijo garancijskega teksta lahko optimalno nadzorujemo tveganja v poslovnih razmerjih.

Vsebinsko je seminar zasnovan praktično, tako da bodo tako naročniki kakor ponudniki, ob konkretnih primerih, izvedeli kakšnimi finančnimi in pravnimi posledicami se lahko srečajo, če ne poznajo pravilne uporabe bančne garancije in drugih instrumentov finančnega zavarovanja. Poudarek bo na razčiščevanju dilem med različnimi vrstami zavarovanj ter  s postopkom unovčenja/plačila pri posameznih vrstah zavarovanj in novostmi v  elektronski oddaji ponudb.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

26. oktober 2018, od 10.00 do 13.15 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Poznavanje različnih tipov garancij za zavarovanje poslovnih razmerij
 • Pravna narava bančne garancije
 • Vrste bančnih garancij
 • Strukturiranje zavarovanj v primeru več izvajalcev
 • Novosti nove revizije enotnih pravil za garancijo na poziv (MTZ,Pariz, publ. 758)
 • Ustrezna priprava garancijskega teksta kot zavarovanje pred tveganjem neupravičenega vnovčenja
 • Finančna zavarovanja in aktualne novosti v postopkih javnih naročanj
 • Razmerje med bančno garancijo in osnovno komercialno pogodb
 • Pomembnost poznavanja vseh tveganj pri izdaji bančne garancije
 • Unovčenje bančne garancije s poudarkom na aktualnih dogajanjih v praksi
 • Javna naročila in aktualna problematika pri predpisanih tekstih garancij in obljub za izdajo garancij postopkih javnih naročanj

SEMINAR JE NAMENJEN:

 • podjetjem, ki nastopajo v postopkih javnih naročanj,
 • podjetjem, ki v poslovna razmerja vstopajo skupaj s podizvajalci,
 • naročnikom, ki vodijo postopke javnega naročanja po zakonu,
 • ponudnikom in zavezancem za izvajanje postopkov javnega naročanja,
 • javnim institucijam, ki nastopajo v postopkih javnih naročanj,
 • odgovornim osebam v javnih zavodih in drugim osebam javnega prava,
 • strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke javnih naročil,
 • strokovnim delavcem občin in drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

PREDAVATELJICA: Helena Belingar, univ. dipl. pravnica, zaposlena v banki NLB kot direktorica sektorja za dokumentarno poslovanje. Ima dolgoletne izkušnje na področju mednarodnega poslovanja in opravljen izpit International Trade and Finance (CeITF).

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-86 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email