Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.1.2021 – WEBINAR: Praktično o obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev, vključno z novostmi v letu 2021

Vas zanima, kakšne so posebnosti na področju DDV v zvezi z obdavčitvijo storitev, uvoza, izvoza, dobav in pridobitev blaga znotraj EU ter pravilnim izstavljanjem računov pri teh dobavah?

Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili praktičen webinar, na katerem vam bomo predstavili posebnosti pri samoobdavčitvi, nastanku davčne obveznosti, odbijanju DDV, spletni trgovini ipd.Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z novostmi in izkušnjami ter dobro prakso s področja obdavčitve z DDV.

Poudarek bo na praktičnih primerih. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe sveta EU, ki jih bomo začeli uporabljati s 1. 7. 2021.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

27. januar 2021, od 9.00 do 13.30 (1 odmor 30 minut), v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Pregled domače in tuje zakonodaje s področja DDV,
 • kaj so obdavčene, oproščene in neobdavčljive transakcije,
 • novosti pri obdavčitvi z DDV od 1. 7. 2021 dalje na podlagi sprememb evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe sveta EU (dobava blaga na daljavo – meja 10.000 evrov ipd.),
 • pravila o kraju obdavčitve in kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
 • pravilna uporaba obveznih klavzul na računih na konkretnih primerih,
 • posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila),
 • kako obračunamo DDV pri kotizacijah za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitvah, storitvah, povezanih z nepremičninami ipd.,
 • posebnosti pri obdavčitvi prometa blaga z EU in tretjimi državami,
 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov) – spletna trgovina,
 • dobava blaga z montažo,
 • posebnosti pri pravih in nepravih tristranskih poslih,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci,
 • kdaj je potrebna registracija ali vračilo DDV v tujini,
 • kam vpišemo posamezne transakcije v davčne evidence: knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O in rekapitulacijsko poročilo (konkretni primeri) ter
 • sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Webinar je namenjen vsem, ki  imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV tako od dobav blaga kot tudi storitev, tistim, ki izstavljate račune, sestavljate pogodbe, izvajate samoobdavčitev ipd. Primeren je za udeležence v gospodarskih družbah in javnem sektorju ter samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 149,00 EUR (+ 22 % DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-11 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email