Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.2.2018 – NOVO!!!! Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in Obrazec A1 po 1. 1. 2018

S 1. januarja 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmiS). S pričetkom uporabe novega ZČmiS, torej s 1. januarjem 2018, so prenehale veljati določbe drugega odstavka 129. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Navedeno pomeni, da je s 1. januarjem 2018 delavec pridobil lastnost napotenega delavca s prvim dnem napotitve (kot je navedeno na vlogi za izdajo A1 obrazca oziroma kot je razvidno iz A1).

Na podlagi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev je ostal pristojen organ za izdajo A1 obrazca Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), je pa postopek izdaje nekoliko drugačen od postopka, ki ga poznamo do sedaj. Spremenili se bodo tudi pogoji za izdajo obrazca, ki jih bo moral izpolnjevati delodajalec. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev uvaja obvezno oddajo vloge preko portala eVem (elektronsko). Na enak način se bodo vročale tudi zavrnilne odločbe, če vlagatelj ne bo izpolnjeval pogojev za izdajo A1 obrazca in potrjen A1 obrazec. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev predpisuje  rok 5 delovnih dni za izdajo A1 obrazca.

Zakon na novo predpisuje in uvaja:

 1. pogoje za izdajo ter prenehanje in odpravo potrdil A1 ter določa postopek in pristojni organ,
 2. subsidiarno odgovornost v primeru, da tuji delodajalec, ki je podizvajalec ali agencija, svojim napotenim delavcem ne zagotovi plače,
 3. sodelovanje med državami članicami EU na področju vročanja odločb in izterjave kazni, ki jih zaradi kršitev predpisov na področju napotitve delavcev naložijo pristojni organi države članice EU, v kateri se storitev izvaja,

Seminar je namenjen delodajalcem in samozaposlenim osebam pri izvajanju čezmejnih storitev, ki si pri tem ne želijo zapletov oziroma kršiti predpise na delovno pravnem področju, ki je povezano z napotitvijo delavcev na delo v tujino in sicer iz Slovenije v druge države članice EU ter iz drugih držav EU v Slovenijo, na podlagi ohranjene vključenosti v obvezna socialna zavarovanja v matični državi.

Termin in kraj seminarja:

27. februar 2018, od 9:00 do 12:00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Kako v praksi izvajati spremembe novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS,
 • Načini čezmejnega izvajanja storitve,
 • Pogoji čezmejnega izvajanja storitve,
 • Obveznosti delodajalca in delavca,
 • Subsidiarna odgovornost,
 • Postopek in pogoji izdaje obrazca A1.
 • Kako pridobiti obrazec A1 preko e-VEM-a,
 • Kdaj je potrebno pridobiti obrazec A1,
 • Ali morate pridobiti nove obrazce A1 za tiste delavce, za katere že imate potrdilo,
 • Informacijski sistema za notranji trg (IMI)

Predavatelj: Grega Malec, s področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij. Trenutno zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer na Sektorju za zaposlovanje in migracije.

Kotizacija in plačilo:

Cena seminarja je 130,00 EUR (+ 22 % DDV). Cena vključuje seminarsko gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10 % popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno poravnati najmanj 4 dni pred pričetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-40 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Prijave:

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite tukaj za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.