Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.8. 2020 – PAKET WEBINARJEV: Poletna šola poslovanja in računovodstva

Poletna šola 2020 je namenjena  vsem zainteresiranim, ki bi se radi spoznali z delom v pisarni podjetja ali pa razmišljate,  da bi odprli svoje podjetje (s.p. oz. d.o.o.).  Poletna šola bo pokrila osnove  poslovanje podjetja, osnovne informacije glede obveznih poročil državi  in  vodenja poslovnih knjig.

Razlaga bo potekala v povezavi s praktičnimi primeri.

Šola bo potekala v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

POZOR: Možna je prijava na poletno šolo v celoti ali pa na posamezne webinarje

VSEBINA IN DATUMI

 • 1. webinar: Podjetništvo in poslovanje podjetja – 27.8.2020, 10.00-12.00
  • Kdo je lahko podjetnik?
  • Kaj lahko podjetje dela?
  • Kaj ustanoviti:  s.p., d.o.o. ali d.n.o?
  • Koliko vas  stane zaposlena oseba?
  • Ali si lahko knjige vodite sami ali rabite računovodjo?
  • Ali morate biti zavezanec za DDV?
   • Kako to izračunati ali ugotoviti?

Cena webinarja: 50,00 EUR+DDV

 • 2. webinar: ABC plače, honorarji in ostala izplačila – 3.9.2020, 11.00-15.00
  • Primer izračuna plače zaposlenemu:
   • seznanitev z pojmi: bruto plača, neto plača, davčna osnova za dohodnino
   • kako izračunati dajatev pri plači
   • kakšna je najnižja osnova za prispevke
   • koliko je najnižja plača zaposlenega
   • koliko to podjetje stane
  • Seznanitev s konkretnimi členi v pravnih podlagah glede plač zaposlenih  in obveznih dajatev
  • Primer izračuna neta in koliko stane podjetje, če fizični osebi  izplačamo: 
   • prokuro
   • prejemek iz naslova začasnega  občasnega  dela  upokojencu
   • podjemno  pogodbo
   • avtorski honorar
   • najemnine fizični osebi

Cena webinarja: 85 EUR + DDV.

 • 3. webinar: ABC DDV – 8.9.2020, 10.00-13.00
  • Kaj obdavčuje davek na dodano vrednost (kratica DDV)?
  • Kako DDV vpliva na dokumente poslovanja kot so:
   • prejeti  in izdani računi (doma in tujina)
   • dobropisi
   • računi za predplačila oziroma avansni računi
  • Kdaj si lahko odbijamo DDV – kaj pomeni vstopni davek?
  • Kaj je obdavčeno po nižji stopnji 9,5% in 5%?
  • Kaj je oproščeno po ZDDV-ju?
  • Kdo uporablja obdavčitev po 76a členu?
  • Kdo je lahko izvzet iz DDV sistema?
  • Prikaz Obračuna DDV s poslovno računovodskim programom za enostavno in majhno poslovanje podjetja.

Cena webinarja: 85 EUR + DDV.

 • 4. webinar: Uvod v računovodstvo – 10.9.2020, 10.00-12.00
  • Kakšna je razlika med računovodstvom in knjigovodstvom? Oziroma  kaj dela računovodja in kaj dela knjigovodja?
  • Kakšni so načini vodenja poslovnih knjig?
  • Kako se  popravljajo napake na dokumentih oz. računih?
  • Kako razumeti in uporabljati SLOVENSKE RAČUNOVODSKE STANDARDE (kratica SRS).
  • Praktični prikaz  uporabe  SRS  pri vsakodnevnem delu na  konkretnih primerih:
   • Kaj pomeni  verodostojna knjigovodska listina, ki mora biti podlaga za knjiženje v poslovne knjige
   • kdaj govorimo o strošku / investiciji , prihodku/prejemku, strošku / odhodku/izdatku zalogi / strošku.
  • Kaj nam prikazujejo računovodska poročila, kot sta  bilanca stanja in izkaz  poslovnega izida?
  • Kaj je  obvezno letno poročilo podjetnika in kaj letno poročilo družbe?

Cena webinarja: 50 EUR + DDV.

 • 5. webinar: Osnove računovodstva – 15.9.2020, 10.00-14.00
  • Pravila  vpisov v poslovne knjige 
  • Kaj je konto in kakšna je razlika med kontni okvirjem in  kontnim načrtom
  • Osnove dvostavnega kontiranja za sledeče poslovne dogodke:
   • prodaja – kako se kontira izdan račun za storitve/ blago/ dobropis
   • nabava – kako se kontira prejet račun za storitve/osnova sredstva/zalogo
  • Kako se kontira:
   • plačilo dobavitelju
   • prejem plačila od kupca
   • prejem posojila od banke
   • vračilo posojila banki
   • izplačilo plač zaposlenimi
   • vig gotovine iz blagajne
   • polog dnevnega iztržka na bančni račun
   • plačilo DDV-ja državi? 

Cena webinarja: 85 EUR + DDV.

Cena celotnega paketa webinarjev v poletni šoli poslovanja in računovodstva: 300,00 EUR + DDV.

PREDAVATELJICA: BISERKA ŠUBELJ, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško – andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku šole.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email