Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.9.2019 – Prodor na tuje trge z zastopniško in distribucijsko pogodbo

Trgovsko zastopanje in distribucija sta v praksi najpogosteje uporabljeni orodji za prodor na tuje trge. Dobro pripravljene pogodbe so ključne za dolgoročno povečanje prodaje in znižanje stroškov poslovanja.

Za izognitev zapletom je nujno, da komercialisti dobro poznajo vsebino prevozne pogodbe. Na seminarju boste s praktičnimi vajami na vzorcih mednarodne zastopniške in distribucijske pogodbe izvedeli, kako oblikovati učinkovita določila zastopniške in distribucijske pogodbe.

Predavatelja bosta predstavila:

 • Kako izmed množice orodij za prodor na tuje trge izbrati optimalno?
 • Kako pripraviti dobro zastopniško / distribucijsko pogodbo, ki nas bosta ščitila pred tveganji?
 • Kako oblikovati učinkovita pogodbena določila o ekskluzivi, teritoriju, plačilu provizije, konkurenčni prepovedi, odpravnini za good-will?
 • Kako se izogniti visokim kaznim za kršitev konkurenčne zakonodaje EU pri nepravilno sestavljeni distribucijski pogodbi

Na seminarju boste dobili:

 • vpogled v skrite pasti, najpogostejše napake in nesporazume pri sklepanju in izvajanju mednarodnih zastopniških in distribucijskih pogodb v praksi;
 • usmeritve, kako ublažiti vpliv prisilnih predpisov različnih držav, ki varujejo agente in distributerje ter kako se izogniti visokim kaznim za kršitev konkurenčne zakonodaje EU pri nepravilno sestavljeni distribucijski pogodbi.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

27. september 2019. od 9.00 do 14.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM SEMINARJA:

 • Izbira optimalnega orodja za prodor na tuje trge
  • direktna prodaja, posredniki, agenti, distributerji, licenciranje, predstavništva, podrožnice, filiale, joint venture ipd.)
  • praktična, poslovna in pravna razmejitev med prodajo, zastopanjem in distribucijo
 • Mednarodna zastopniška pogodba
  • Kdaj izbrati trgovsko zastopanje kot orodje za pospeševanje prodaje?
  • »Skrite posebnosti« in »skriti stroški« zastopanja v Sloveniji in EU, ki jih morajo poznati podjetja
  • Na katere rizike morajo biti pozorna podjetja, ki prodajajo preko tujih zastopnikov in njihova optimizacija
  • Kako s pogodbo ublažiti varovalne določbe v posameznih državah, ki varujejo zastopnike
  • Oblikovanje jasnih in učinkovitih pogodbenih določil o ekskluzivi, teritoriju, plačilu provizije, posebnih zastopnikovih pooblastilih, konkurenčni prepovedi, odpravnini za good-will – s praktičnimi vajami na vzorcu mednarodne agencijske pogodbe
  • Bodite pripravljeni: kako se pravilno izračunava obvezna zakonska odpravnina zastopniku za good-will v različnih sistemih znotraj EU (slovenski, nemški, francoski)?
 • Mednarodna distribucijska pogodba
  • Kdaj izbrati distribucijo kot orodje za pospeševanje prodaje?
  • Zakonska neurejenost distribucije – poseben pomen dobre pogodbe. Kako do nje?
  • Posebnosti distribucije v EU s poudarkom na državah, kjer je potrebna posebna previdnost slovenskih izvoznikov
  • Kako se pri pripravi pogodbe izogniti navzkrižju s pravili EU o prepovedi omejevanja konkurence in strogim denarnimi kaznimi
  • Oblikovanje jasnih in učinkovitih pogodbenih določil o ekskluzivi, teritoriju in produktih, zalogah, nabavnih in prodajnih ciljih, varovanju intelektualne latnine, plačilnih metodah, konkurenčni prepovedi, odpravnini za good-will – s praktičnimi vajami na vzorcu mednarodne distribucijske pogodbe

SEMINAR JE NAMENJEN prodajnim in nabavnim komercialistom, vodjem področja prodaje/nabave, tržnikom, ekonomistom, direktorjem, prokuristom, strokovnjakom s področja financiranja in zavarovanja poslov oz. vsem, ki ste v praksi vključeni v prodajni proces podjetja in želite nadgraditi svoje znanje s področja mednarodnega poslovanja.

PREDAVATELJA:

 • Marko Djinović, univ. dipl. prav., je ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration and ADR.
 • Andrej Friedl, univ. dipl. prav., je generalni sekretar Nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenia) in svetovalec generalnega direktorja GZS. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Vodil je delovno skupino za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-57 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email