Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.9.2021 – WEBINAR: Praktično o obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev, vključno z novostmi v letih 2021 in 2022

Vas zanima, kakšne so posebnosti na področju DDV v zvezi z obdavčitvijo storitev, uvoza, izvoza, dobav in pridobitev blaga znotraj EU ter pravilnim izstavljanjem računov pri teh dobavah?

Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili praktičen webinar, na katerem vam bomo predstavili posebnosti pri samoobdavčitvi, nastanku davčne obveznosti, odbijanju DDV, novosti pri spletni trgovini ipd. Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse.

Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV in nov Pravilnik o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki smo jih začeli uporabljati s 1. 7. 2021. Povedali pa bomo tudi, katere novosti nas popredlogu sprememb Zakona o DDV čakajo v letu 2022.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z novostmi in izkušnjami ter dobro prakso s področja obdavčitve z DDV.

Poudarek bo na praktičnih primerih.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

27. september 2021, od 9.00 do 13.30 (1 odmor, 30 minut), v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Pregled domače in tuje zakonodaje s področja DDV,
 • kaj so obdavčene, oproščene in neobdavčljive transakcije,
 • novosti pri obdavčitvi spletne prodaje blaga končnim potrošnikom od 1. 7. 2021 dalje (nov prag v vrednosti 10.000 evrov za vse države članice EU skupaj in nova posebna ureditev),
 • spremembe pri dobavi blaga prek elektronskih vmesnikov (trg, platforma, portal ipd.),
 • pravila o kraju obdavčitve in kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
 • pravilna uporaba obveznih klavzul na računih na konkretnih primerih,
 • posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila),
 • nova posebna ureditev pri opravljanju storitev končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU, od 1. 7. 2021 dalje,
 • kako obračunamo DDV pri kotizacijah za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitvah, storitvah, povezanih z nepremičninami ipd.,
 • posebnosti pri obdavčitvi prometa blaga z EU in tretjimi državami,
 • ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,
 • novosti pri obdavčitvi prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav uvoženega blaga (posebna ureditev pri vrednosti do 150 evrov),
 • dobava blaga z montažo,
 • posebnosti pri pravih in nepravih tristranskih poslih,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci,
 • kdaj je potrebna registracija ali vračilo DDV v tujini,
 • kam vpišemo posamezne transakcije v davčne evidence: knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O in rekapitulacijsko poročilo (konkretni primeri),
 • spremembe pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022,
 • novosti pri odbijanju vstopnega davka (odbitek pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida od 1. 1. 2022 dalje),
 • spremembe pri posebni ureditvi za male kmete s 1. 1. 2022,
 • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev od 1. 1. 2022 dalje,
 • spremembe pri izdajanju računov v papirni obliki ipd.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Webinar je namenjen vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV tako od dobav blaga kot tudi storitev in bi se radi seznanili z novostmi, tistim, ki izstavljate račune, sestavljate pogodbe, izvajate samoobdavčitev ipd. Primeren je za udeležence v gospodarskih družbah in javnem sektorju ter samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 149,00 EUR (+ 22 % DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-11 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email