Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

28.2.2018 – Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

AKTUALNO:

Novosti in nove obveznosti iz uredbe GDPR bodo vplivale na vse sfere poslovanja – tehnološke, procesne, kadrovske itd.

Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno boste izvedeli na seminarju, ki ga bosta vodili predavateljici Maja Brajnik in Zlatka Markovič.

Že nekaj časa je aktualna tema nova zakonodaja Evropske unije s področja varstva podatkov – Uredba (EU) 2016/679 oziroma s krajšo označbo uredbo ‘GDPR’. Zakonodaja, ki je bila sprejeta že aprila 2016, se začne v Sloveniji in v ostalih državah članicah Evropske unije neposredno uporabljati 25. maja 2018. Države članice EU so do navedenega dne zavezane sprejeti veljavno zakonodajo, s katero bodo določila uredbe prenesle v svoje pravne rede.

Neposredna uporaba uredbe pa pomeni, da bodo njena določila na prelomni dan začela veljati in se bodo posamezniki nanje lahko neposredno sklicevali, ne glede na to, če slovenski zakonodajalec do takrat sprejme ustrezno zakonodajo ali ne. Izgovora za podjetja torej ne bo, vsebina uredbe je že dolgo znana – nanjo bodo morali biti vsi pravočasno pripravljeni. Za to ostaja na voljo dejansko le še toliko časa: http://www.gdprcountdownclock.com/ .

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

28. februar 2018, od 09.00 do 14.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Uvod o spremembah v informacijski dobi ter cilji in namen nove Uredbe GDPR
 • Kaj se dogaja z implementacijo Uredbe GDPR v Sloveniji in kaj je razbrati iz predloga ZVOP-2?
 • Kakšen bo vpliv nove zakonodaje na kadrovsko področje?
 • Podlaga za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih (zakonska podlaga in privolitev ter razlike)
 • Varstvo osebnih podatkov zaposlenih (od postopka zaposlovanja do prenehanja delovnega razmerja in naprej)
 • Rok hrambe delovnopravne dokumentacije
 • Vloga pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Kdaj so potrebne Ocene učinkov?
 • Kako postopati v primeru varnostnega incidenta?
 • Meje zasebnosti na delovnem mestu in dopusten nadzor nad zaposlenimi
 • Primeri iz prakse, priporočila za ureditev tega področja…

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki v podjetjih opravljate dela zaposlovalca, kadrovika, pravnika, računovodje ter odvetnikom in vsem odgovornim osebam za osebne podatke oz. pooblaščencem za zagotavljanje skladnosti.

PREDAVATELJICI: 

 • Maja Brajnik, je pravnica, ki je svojo karierno pot začela na Kadrovski asistenci. Ukvarja se s svetovanjem delodajalcem iz področja delovnega prava in jim pomaga pri izvedbi zahtevnejših delovnopravnih postopkov. V zadnjih dveh letih svoj čas aktivno posveča področju varstva osebnih podatkov ter vzpostavljanjem skladnosti procesov poslovanja podjetij z novimi predpisi. Iz področja delovnega prava in varstva osebnih podatkov redno pripravlja strokovne članek ter predava pri različnih založbah in izobraževalnih inštitutih.
 • Zlatka Markovič, je korporativna pravnica, ki si karierno pot gradi predvsem v gospodarskem pravu. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je bila višja pravosodna svetovalka na višjem sodišču. Izkušnje ima tudi v odvetništvu, dobri dve leti pa se kot korporativna pravnica posveča zavarovalnemu pravu ter širši sferi civilnega prava. V okviru delovanja na področju varstva osebnih podatkov ima izkušnje s svetovanjem in postopki skladnosti poslovanja pri različnih podjetjih in organizacijah, s pripravo strokovnih člankov in izvedbo strokovnih predavanj ter s pregledi Informacijskega pooblaščenca.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 150,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-43 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite tukaj za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.