Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

28.9.2021 – WEBINAR: Aktualno pri obračunavanju DDV od storitev, vključno z novostmi s 1. 7. 2021

Kdaj je treba na izdanem računu za storitve obračunati DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj ste dolžni pri prejemu računa za storitve iz tujine narediti samoobdavčitev? Kakšna je nova posebna ureditev za storitve od 1. 7. 2021 dalje? Na ta in podobna vprašanja boste dobili odgovore na webinarju, zato vas toplo vabimo, da se ga udeležite.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja DDV od storitev, tako v razmerjih z domačimi kot tudi tujimi poslovnimi partnerji. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV in nov Pravilnik o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki smo jih začeli uporabljati s 1. 7. 2021.

Poudarek webinarja bo na primerih iz prakse.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

28. september 2021, od 10.00 do 12.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev (konkretni primeri uporabe splošnega pravila in posebnih pravil),
 • nova posebna ureditev za storitve, ki se opravljajo končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU, od 1. 7. 2021 dalje,
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane (konkretni primeri),
 • posebnosti pri obdavčitvi kotizacij za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitev, storitev, povezanih z nepremičninami ipd.,
 • kaj naredimo, če je na računu iz tujine napačno zaračunan DDV,
 • obrnjeno davčno breme,
 • katere so obvezne klavzule na računih in kdaj jih uporabljamo,
 • kako evidentiramo prejete in izdane račune za storitve v davčne evidence,
 • kaj sodi v davčno osnovo pri storitvah,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • aktualna pojasnila FURS.

WEBINAR JE NAMENJEN vsem, ki izdajate ali evidentirate račune za različne vrste storitev, tistim, ki prejemate račune za storitve iz tujine ter izvajate samoobdavčitev, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu, in bi se radi seznanili z novostmi. Webinar je primeren za udeležence v gospodarskih družbah, javnem sektorju in samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA:

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 89,00 EUR + 22% DDV.V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-08 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email