Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

29.3.2021 – WEBINAR: UPRAVNIKI VEČSTANOVANJSKIH STAVB in sodni postopki (ter vpliv interventne zakonodaje na položaj upravnikov)

Pomembno je, da upravnik pozna vse sodne postopke (predvsem izvršilni postopek) in tudi aktualno sodno prakso. Zaradi velikega števila postopkov osebnega stečaja pa postajo vse bolj aktualna vprašanja izterjave najemnine in ostalih stroškov od najemnikov, ki so v postopku osebnega stečaja. Mnogi najemniki v postopku osebnega stečaja ne plačujejo niti najemnine niti stroškov,  izterjava teh terjatev od dolžnikov pa je zaradi določb ZFPPIPP zelo zapletena oziroma otežena. 

Po uveljavitvi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je pričel veljati 11. aprila 2020 in pomembno vpliva na izvršilne postopke in na postopke osebnega stečaja, pa se je položaj upravnikov in njihovih terjatev še poslabšal.

Predavateljica, Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, bo na webinarju praktično in konkretno odgovarjala na vprašanja, ki se po uveljavitvi ”COVID ukrepov” zastavljajo upravnikom:

 • Ali lahko vložim predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kdaj bo sodišče izdalo sklep?
 • Ali delodajalci in organizacije za plačilni promet izvršujejo sklepe o izvršbi?
 • Ali postopki osebnega stečaja tečejo oziroma ali se izvršujejo sklepi o izterjavi stalnih prejemkov ter sklepi o zasegu denarnega dobroimetja na računu?
 • Kako je z (enoletnim) zastaralnim rokom za terjatve upravnikov?

Dobili pa boste odgovore tudi na vedno aktualna vprašanja in dileme:

 • Kako pravilno pripraviti verodostojno listino za terjatve?
 • Kako razporediti nastale obveznosti med najemnikom in lastnikom stanovanja?
 • Ali je sredstva rezervnega sklada mogoče terjati tudi od najemnika?
 • Kako pravilno pripraviti izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine?
 • Ali je mogoče hkrati terjati terjatev od lastnika in od najemnika?
 • Kakšne listine in dokaze potrebujem v pravdnem postopku?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve upravnikov?
 • Katere terjatve je treba prijaviti v postopku osebnega stečaja?
 • Katere terjatve pa predstavljajo strošek postopka osebnega stečaja in jih je dolžnik dolžan plačati kljub postopku osebnega stečaja?
 • Kako doseči izterjavo teh terjatev, ki so strošek osebnega stečaja in glede katerih je mogoče dovoliti izvršbo?

Predavateljici boste na webinarju lahko tudi zastavljali vprašanja.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

29. marec 2021, od 10.00 do 12.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

 • Pravila izvršilnega postopka na podlagi verodostojne listine (potek postopka, verodostojne listine, postopek izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vpliv ZIUZEOP na izvršbe…)
 • Odlog izvršbe po ZIZ in vpliv ZIUZEOP
 • Izvzetje iz izvršbe po ZIZ in vpliv ZIUZEOP
 • Izterjava terjatev do najemnika – lastnika (pravila porazdelitve stroškov…)
 • Pravila pravdnega postopka (po vloženem ugovoru dolžnika, procesni in materialni roki ne tečejo, zastaralni roki – zadržanje zastaralnih rokov za čas epidemije…)
 • Izterjava terjatev do dolžnika v postopku osebnega stečaja (posebnosti glede stroškov v postopku osebnega stečaja, izvršba ali tožba….)

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 89,00 EUR (+ 22% DDV).V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-43 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email