Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

3.2.2021 – WEBINAR: Priprava na inšpekcijo za varno hrano in delo po sistemu HACCP in ukrepi za zaščito pred COVID-19

Na webinarju se bomo posvetili tudi aktualni problematiki vezani na ukrepe za zaščito pred okužbo s COVID-19 ter smernicam za čiščenje in razkuževanje prostorov.

V praksi nam obisk inšpektorja večinoma predstavlja stres, saj postopka in načina delovanja inšpekcijskih služb ne poznamo prav dobro. Seminar je namenjen seznanitvi s pravnimi podlagami za uveljavljanje zahtev varne hrane, s smernicami za dobro higiensko prakso, ter validaciji in racionalizaciji sistema HACCP.

Vsi, ki delate z živili in ste zato odgovorni za varnost živil, morate torej biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljate. To velja tudi za študente in dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovem obratu, za svoje delo ustrezno usposobljene.

Usposabljanje se izvaja na podlagi Uredbe o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki določata, da v proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne higiene.

Poleg izrazito praktičnih vsebin, seminar izpolnjuje pogoje za izdajo potrdil o rednem usposabljanju oseb, ki delajo z živili za odgovorne osebe, organizatorje prehrane ter osebe, ki prihajajo v stik z živili. S tem potrdilom boste lahko nato sami v svoji organizaciji poučili osebje o pravilnem ravnanju s hrano in zadostili zakonskim zahtevam. Potrdilo bomo udeležencem poslali po e-pošti po zaključku webinarja.

TERMIN in KRAJ

3. februar 2021, od 9.00 do 11.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Pravne podlage za uveljavljanje zahtev varne hrane
 • Odgovornost za varno hrano
 • Dejavniki tveganja: biološki, kemijski, fizični dejavniki tveganja
 • Smernice za dobro higiensko prakso in higienske zahteve
 • Spremljajoči higienski program in Sistem HACCP
 • Racionalizacija in validacija HACCP sistema – manj obrazcev, zapisov, manj dela, manj arhiva
 • Primer reševanja: enostavno vodenje HACCP sistema
 • Posebni ukrepi za zaščito zaposlenih in strank pred COVID-19
 • Smernice za čiščenje in razkuževanje prostorov
 • Kako privarčevati denar: kaj je obvezno in kaj ni več obvezno po zakonodaji?
 • Kako pripraviti dokumentacijo za inšpekcijski pregled?
 • Praktični primeri, v sodelovanju z udeleženci

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO vsem ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo, prometom in prodajo živil: zaposlenim v barih, gostiščih, restavracijah, slaščičarnah, kavarnah, turističnih kmetijah, pekarnah, predelovalcih in prevoznikih živil, vrtcih, šolah, vzgojnih ustanovah, domovih za starejše, drugih zavodih, ki za svoje oskrbovance in gojence pripravljajo ter razdeljujejo hrano …

PREDAVATELJICA: Nataša Mežnarič, po izobrazbi diplomirana sanitarna inženirka, z dodatnim znanjem iz študija Vodenja kadrov, že enajsto leto vzpostavlja sisteme čiščenja in higiene v objektih. Je strokovna sodelavka Zdravstvene fakultete, smer sanitarno inženirstvo. Je mentorica študentov, pri njej opravljajo strokovno prakso bodoči zdravstveni inšpektorji. Je notranja presojevalka standarda kakovosti ISO 9001:2008. Za seboj ima že preko 300 projektov vzpostavljanja standardov higiene in HACCP sistemov.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 95,00 EUR (+ 22% DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-15 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email