Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

3.4.2020 – Praktično o obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev, vključno z novostmi v letu 2020

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, obdavčitve dobav blaga in storitev, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd.

Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili praktičen seminar, na katerem vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev. Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z novostmi in izkušnjami ter dobro prakso s področja obdavčitve z DDV.

Poudarek bo na praktičnih primerih. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2020.

TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA

3. april 2020, od 9.00 do 14.15 (6 šolskih ur), dva odmora (30 in 15 minut), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Pregled domače in tuje zakonodaje s področja DDV,
 • kaj so obdavčene, oproščene in neobdavčljive transakcije,
 • novosti pri obdavčitvi z DDV v letu 2020 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV (identifikacijska številka kupca pri znotrajskupnostni dobavi blaga, zaporedne dobave blaga, novosti pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic (spremembe pri rekapitulacijskem poročilu), dokazovanje dobav blaga v drugo državo članico, nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije ipd.),
 • pravila o kraju obdavčitve in kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
 • pravilna uporaba obveznih klavzul na računih na konkretnih primerih,
 • posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila),
 • promet blaga z EU in tretjimi državami,
 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
 • dobava blaga z montažo,
 • posebnosti pri pravih in nepravih trikotnih poslih,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci,
 • kdaj je potrebna registracija ali vračilo DDV v tujini,
 • kam vpišemo posamezne transakcije v davčne evidence: knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O in rekapitulacijsko poročilo (konkretni primeri) ter
 • sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tistim, ki izstavljate račune, sestavljate pogodbe, izvajate samoobdavčitev ipd. Primeren je za uporabnike v gospodarskih družbah in javnem sektorju ter samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 138,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-5 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email