Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

30.9.2020 – WEBINAR: Aktualno in novosti pri izplačevanju potnih stroškov v letih 2020 in 2021

S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. Tako smo v letu 2020 ponovno dobili tri različne višine dnevnic, višina dnevnic glede na trajanje potovanja pa se je izenačila z davčno uredbo. Dnevnice po posameznih državah oz. mestih so se povečale. Z namenom, da uskladite izplačevanje potnih stroškov z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja. Poleg tega vam bomo predstavili tudi aktualne dileme pri obračunu in izplačilu povračil stroškov za službena potovanja. Ali ste varni pri davčnem pregledu? Kaj se zgodi, če potni nalog nima vseh obveznih sestavin?

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja potnih stroškov.

Poudarek webinarja bo na primerih iz prakse.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

30. september 2020, od 10.00 do 11.30, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Kakšne novosti je prinesla nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020 in kakšne novosti nas čakajo v letu 2021?
 • Kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v gospodarstvu?
 • Kakšne posledice nosi delodajalec, če nalog za službeno potovanje ni izdan upravičeno in so tudi povračila stroškov delno ali v celoti izplačana neupravičeno?
 • Način izpolnitve potnega naloga.
 • Kdaj in kako uporabljamo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni uredbi ali uredbi za tujino)?
 • Kdaj je potrebno pripraviti poročilo o opravljenem službenem potovanju?
 • Vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških.
 • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov.
 • Način izpolnitve obračuna potnih stroškov.
 • V kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice (primeri izračunov dnevnic)?
 • Davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete za privatna vozila zaposlenim.
 • Kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj)?

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Webinar je namenjen vsem, ki vas zanimajo posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu in želite biti pravočasno obveščeni o spremembah pri izplačevanju potnih stroškov za službene poti v tujino. Seminar je primeren za kadrovike, računovodje, referente za obračun plač in povračil stroškov v zvezi z delom v gospodarskih družbah in za samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 59,00 EUR (+ 22% DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-61 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email