Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

31.3.2020 – Izvajanje javnih naročil in aktualne novosti

Organizacije, naročniki, ki so podvrženi Zakonu o javnem naročanju (ministrstva, organi Republike Slovenije, organi lokalnih skupnosti, osebe javnega prava in drugi) morajo storitve, gradnje oziroma dobave oddajati v skladu s pravili o postopkih javnega naročanja, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Ker se obseg vseh javnih naročil, oddanih v zadnjem letu povečuje je pomembno, da javna naročila izvajajo usposobljeni kadri pri naročnikih, kar lahko prispeva tudi k zmanjšanju napak pri javnem naročanju.

Pomembno je torej, da so kadri, poučeni z določili Zakona o javnem naročanju oziroma podzakonskih aktih, da lahko pravilno izberejo postopke oddaje javnih naročil, ustrezno pripravijo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izvedejo celoten postopek oddaje javnega naročila v skladu z določili zakona.

Prav tako morajo tudi ti naročniki za objavo obvestil v zvezi z oddajo javnega naročila in razpisne dokumentacije uporabljati portal javnih naročil in obvezno zagotavljati elektronsko oddajo ponudb ter podatke za preveritev ponudbe pridobiti iz enotnega informacijskega sistema (e-Dosje).

Naročniki morajo pri oddaji javnih naročil upoštevati tudi ostale podzakonske akte, med drugimi tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju, v kolikor naročajo predmete javnega naročanja, za katere je zeleno javno naročanje obvezno (na primer pri naročanju čistil, električne energije, cestnih vozil idr.).

Na seminarju boste:

 • spoznali postopke oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju, od identifikacije potreb in priprave razpisne dokumentacije do zaključka postopka javnega naročanja ter novostmi, ki jih je prinesla novela ZJN-3A,
 • spoznali obveznosti v zvezi z objavljanjem obvestil in druge dokumentacije na portalu javnih naročil ter
 • spoznali zahtevami elektronskega javnega naročanja in uporabnost sistema e-Dosje.

Poudarek bo na predstavitvi dobrih praks ter pravnih podlag za oddajo naročil pod mejnimi vrednostmi EU, uporabi postopka naročila male vrednosti in pravil za evidenčna naročila ter predstavitvi.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

31. marec 2020, od 9:00 do 12.15 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM:

 • Novosti na področju javnega naročanja:
  • nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU,
  • ustrezna ravnanja v skladu s sklepom Ustavnega sodišča o zadržanju izvajanja dela 67.a člena in dela 75. člena ZJN-3,
  • dileme in praksa v zvezi s pregledom in preverjanjem ponudb v delu pravnomočne obsojenosti gospodarskih subjektov in fizičnih oseb.
 • Priprava na postopek oddaje javnega naročila (izračun ocenjene vrednosti).
 • Izvedba postopka oddaje javnega naročila, s poudarkom na izvedbi naročila male vrednosti, konkurenčnega postopka s pogajanji ter postopka s pogajanji brez predhodne objave:
  • priprava razpisne dokumentacije (opredelitev pogojev za sodelovanje, razlogov za izključitev, meril za oddajo javnih naročil in tehničnih specifikacij),
  • priprava ESPD obrazca,
  • objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil,
  • priprava javnega naročila v sistemu za elektronsko oddajo ponudb (e-JN),
  • spreminjanje in pojasnjevanje razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil,
  • pregled in ocenjevanje ponudb,
  • dopustnost spreminjanja in dopolnjevanja ponudb, odprava računskih napak, neobičajno nizka cena,
  • preverjanje ponudnika v e-Dosjeju,
  • zahteva za vpogled in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika,
  • priprava odločitve o oddaji naročila,
  • dopustne spremembe pogodbe v teku izvajanja javnega naročila.
 • Sklenitev in izvedba okvirnega sporazuma.
 • Novosti Zakona o pravnem varstvu (ZPVPJN-B) in portal eRevizija.
 • Razprava in odgovori na vprašanja.

SEMINAR JE NAMENJEN:

 • naročnikom oziroma predstavnikom naročnikov, ki vodijo postopke javnega naročanja po Zakonu,
 • ponudnikom in zavezancem za izvajanje postopkov javnega naročanja,
 • odgovornim osebam v javnih zavodih in drugim osebam javnega prava,
 • strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke javnih naročil,
 • strokovnim delavcem občin in drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

PREDAVATELJICA: mag. Neža Planinšič, vodja Sektorja za izvajanje javnih naročil na Ministrstvu za javno upravo, ima večletne izkušnje s praktičnim izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil, sodelovala je pri pripravi novega Zakona o javnem naročanju, ZJN-3, je soavtorica več del na področju javnega naročanja oziroma s tem povezanih področij ter predavateljica na seminarjih in usposabljanjih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-41 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email