Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

31.5.2018 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

 • z vsemi pomembnimi deli Splošne uredbe o varstvu OP za IT strokovnjake

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki se je začela uporabljati 25.5.2018, je prinesla vrsto novosti, ki jih morate poznati tudi informatiki, saj se pri svojem delu srečujete z vedno večjo količino osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti  predstavlja vedno večji izziv tudi za informatike, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno večjo količino osebnih podatkov. Svetovni splet je eden od medijev, preko katerega se zbira čedalje več podatkov, s tem pa se tudi večajo možnosti zlorab osebnih podatkov.

Za dejansko izvajanje varovanja osebnih podatkov  pa je ključna usposobljenost in osveščenost upravljavcev informacijsko-komunikacijske tehnologije ter upravljavcev spletnih strani in aplikacij.

Namen seminarja je informatikom predstaviti tudi novo zakonodajo, obveznosti glede varstva osebnih podatkov, nekatere pasti, v katerih se lahko znajdejo informatiki ter primere kršitev s strani informatikov.  

PRIMER: Delodajalec sme na svoji spletni strani, od osebnih podatkov zaposlenih, objaviti le osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte za predstojnika in zaposlene, katerih delo je pomembno za poslovanje s strankami. Za objavo fotografij zaposlenih pa je potrebno pridobiti osebno privolitev vsakega posameznika posebej.

POMEMBNO: Za kršitve sta odgovorna tako odgovorna oseba delodajalca kot administrator.

Med drugim bomo odgovorili na vprašanja:

 • ali lahko preverimo, kako in koliko naši zaposleni uporabljajo internet, ali lahko spremljamo e-korespondenco,
 • kdaj je informatik odgovoren za nepravilnosti, kakšne so sankcije,
 • kako pri svojem delu spoštovati ZVOP-1 …

Imeli boste priložnost preveriti konkretne primere iz vaše prakse v relaciji do predpisov.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

31. maj 2018, od 8.30 do 12.15 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

Program:

 • Podatki, osebni podatki, občutljivi osebni podatki
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah
  • Splošne določbe
  • Definicije
  • Dolžnosti upravljavcev in oseb
  • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
  • Zavarovanje osebnih podatkov
  • Zbirke, upravljavci osebnih podatkov, odgovorne osebe
 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (najbolj pomembni deli za IT strokovnjake)
  • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
  • Spremembe glede dolžnosti upravljavcev
  • Spremembe glede pravic posameznika
  • Pravica do pozabe, omejitve,
  • Pravica do prenosljivosti podatkov (data portability)
  • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
  • Zahteve glede varnosti podatkov
  • Evidenca dejavnosti obdelave (»katalogi«)
  • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
  • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
  • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
  • Obveščanje o varnostnih incidentih
  • Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
  • Pravna sredstva, odgovornost in kazni
 • Zasebnost na delovnem mestu
  • Biometrija in videonadzor
  • Nadzor uporabe interneta, e-pošte
 • Osebni podatki in splet
  • Piškotki
  • Socialna omrežja
 • Praktični primeri kršitev in nepravilnosti
  • Sankcioniranje kršitev

Seminar je namenjen  informatikom, sistemskim administratorjem, programerjem/administratorjem spletnih strani, programerjem, vodjem informatike, varnostnim inženirjem, pooblaščencem za zagotavljanje skladnosti.

PREDAVATELJ: mag. Andrej Tomšič, je zaposlen na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-7 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email