Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

5.2.2018 – Razvoj projektne ideje – OD IDEJE DO EU SREDSTEV

Kako biti pripravljen in ne zamujati razpisov za EU sredstva?

Kreativna in inovativna ideja je tisto, kar Evropska unija išče in nagrajuje z nepovratnimi sredstvi za razvoj.

Za zadovoljitev ciljev Strategije Evropa 2020 in njenih premis pametne, trajnostne in vključujoče rasti, so potrebni uresničljivi a vendar tudi vizionarski projekti. V politikah, ki nastajajo kot plod izzivov evropske in globalne prihodnosti, strokovnjaki opredeljujejo trende in smernice razvoja posameznih sektorjev dejavnosti v EU. Da bi jih zadovoljili, je potrebno politike poznati in nanje ustrezno reagirati.

Na delavnici boste izvedeli kako razviti / oblikovati projektno idejo, ki bo zadovoljevala evropski politični okvir, nadgrajevala trenutno stanje z uporabnejšimi, boljšimi, učinkovitejšimi in cenejšimi tehnologijami, procesi in koncepti ter reševala izzive današnjega časa.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

5. februar 2018, od 9.00 do 16.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM:

 • Ali je idejna kreativnost enaka inovativnosti? Kaj je invencija in kaj inovacija?
 • Kaj predstavlja temelj našega razvoja, katerim smernicam sledimo v Evropski Uniji in globalno?
 • Evropske politike in njihov neprecenljiv vpliv na idejno kreativnost, kaj so in kje jih najdemo.
 • Kje in kako nastane ideja zrela za prijavo na nepovratna sredstva EU?
 • Vloga tima in timskega dela pri kreiranju idej, možgansko viharjenje.
 • Kaj je in kako poteka življenjski cikel evropskega projekta?
 • Konzerviranje® projektnih idej – tehnika artikuliranja projektne ideje, ali priprava ideje na zalogo.
 • Problemska analiza in SWOT analiza, analiza in elaborat rešitev.
 • Idejni osnutek z 10-timi železnimi elementi opredelitve projektne ideje.
 • Analiza logičnega okvirja, poglobljen pristop opredelitve kazalnikov preverjanja uspešnosti, virov in projektnih tveganj.
 • Izdelava terminskega načrta (gantograma) z enostavnimi in kompleksnimi orodji (Excel, MS Project, Open Workbench).
 • Finančni načrt projektne ideje, enostaven, vendar celovit vpogled v stroške projekta.

STROKOVNI IZVAJALEC: Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Kot soavtor je izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 4.000 udeležencev. Kot avtor modernega motivacijskega in praktično usmerjenega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena usposabljanja je 145,00 EUR (+ 22 % DDV). V ceno je vključeno gradivo, napitki in pogostitev v času usposabljanja. V ceno je vključeno gradivo, napitki in pogostitev v času usposabljanja. POZOR: pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije vam nudimo 10 % popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun  MCPZ d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, številka računa: SI56 0202 4001 8530 936, sklic: 2018-57 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.